Thân Tôi : Hạt Bụi

"Hạt bụi nhẹ bay chiếu cuối phố
Thân tôi mai này về hư vô."

TBA

Tôi chỉ là hạt bụi
Sinh ra giữa chợ đời  .
Bôn  ba t́m chỗ đứng
Phôi pha tháng ngày vơi . 

Thân tôi làm hạt bụi
Nổi trôi khắp nẻo đời  .
Tôi sống : tôi hiện hữu
Tin . Yêu . Ḷng vui vui . 

Thân tôi như hạt bụi
Nhởn nhơ dưới nắng vàng
Tung tăng trời cao rộng
Hân hoang ḷng mênh mang . 

Thân tôi là hạt bụi
Bao năm góp cho đời
Thăng . Trầm . Nhiều đổi mới .
Múa nhảy, cười muôn nơi . 

Rong chơi ngàn hạt bụi
Reo vang hát ru lời
Cơn mưa về mang tới
Long lanh . Ḷng vui tươi .

Thân tôi . Đời hạt bụi.
Bấp bênh chiều thinh không .
Cơn gió về thổi mạnh
Tả tơi rơi xuôi ḍng.

Đỏ, xanh, vàng rời cội
Lá rơi nhiều . Lá rơi .
Hạt bụi ôm xác lá
Cũng xong hết một đời !!. 

Ngày mai t́m hạt bụi?
Tuyết trắng đầy muôn nơi .
Hạt bụi giờ măn kiếp
Biến thân . Bước luân hồi.

                

Trần B́nh An (10/05)