Thn Phận

 

Tu l chuối
Che tấm thn người
Người đ chết
Ai buồn, ai vui ? 

Nằm thim thiếp
Như nở nụ cười
Người đ chết
Hết cn u lo u 

ời thế đ
u cũng một đời
Ngho khốn đ
Theo ln my tri . 

Người cố sống
Hết cả một đời
Giờ nằm đ
Tm hồn thảnh thơi .

Tu l chuối
Che nửa hnh hi
Chiều bung xuống
Ai buồn cho ai ?! 

            Bnh ịnh 1965

            Trần Bnh An

 

 

[Trở về