Tháng Giêng Mùa Đông

Tuyết trổ không gian hoa trắng bạch
Thênh thang ḷng rộn bước chân về
Thanh thiên màu áo vương màu nắng
Ngón nhỏ trải dài trên lối quê.

Tháng giêng gió ru nhẹ hôn mê
Chiếc lá đường xa lạc hướng về
Vàng nâu từng cánh theo từng cánh
Lặng lẽ theo ḍng cuối nẻo quê.

Demontreville 2011