Tnh Thu

 

Trời thu vương theo mu o
ỏ, cam, vng, trắng chuyện tr
Chiều thu my tri ngy đ
Chn buồn tay quyện u lo . 

Ma thu sn ga cn đ
Gi thu thấm o học tr
Nụ cười người em b nhỏ
Mộng đời, cung nhạc, cu thơ . 

Ngy thu em yu mu nắng
Trăng thu liễu rũ bn bờ
Chờ Thu ly c ph đắng
Ngọt tnh uống mi trong mơ . 

Tnh thu ta yu đường phố
iệu thu thắm nt hẹn h
Mgy thu ta yu người đ
Xa thu nhớ mi trơi thu . 

            Fukuoka 1974

            Trần Bnh An

 

 

[Trở về