Ti Về

Ti về gp lại hương ngy cũ
Gửi ng my trời tri lối xưa
Ti về nhặt nắng rơi trong phố
T sắc thm nồng những liếp tranh.

Ti về. Chim đua ht chuyền cnh
Phượng đỏ sang ma. Tn l xanh
Đếm lại dấu xưa. Tm lối cũ
Ngỡ ngng. Chn ngờ ngợ. Đi nhanh.

Ti về. Bầu trời bỗng chợt xanh
Gi mt. Điệu cao. Ngọt. Trong lnh.
Ai cười ?. Giọng nẫu nghe quen qu !
Một thong qua rồi. Một khc quanh.

(Quy Nhơn 09)