Vui Buồn Cái Thuở Đi Về Bên Nhau

 

Thuở nào bên nhau ta xuôi ḍng
Bóng quyện bóng ḿnh trong nước trong. 

Thuở nào bên nhau dài năm tháng
Thuở nào đêm ru điệu t́nh ca
Thuở nào đời hết c̣n xa lạ
Tay trong tay mộng ước hẹn ḥ. 

Thuở nào đời nhiều buồn âu lo
Thuở nào ga nhỏ ḿnh đợi chờ
Thuở nào có lần em trễ hẹn
Đứng ngồi không yên, anh âu lo. 

Thuở nào đời đẹp như giấc mơ
Quán đêm cà phê sương thu mờ
Thuở nào giận hờn em cuối mặt
Anh cười, dỗ ngọt : "em tha cho" 

            Nishinomiya  1977

            Trần B́nh An

 

[Trở về