Thơ văn Exryu đă đăng

 

Trang Văn Học Nhật Bản

 

Nghiên cứu

Truyện

Tuỳ bút

Thơ

Sưu tầm

Nghiên cứu :

Sân khấu NÔ, KYÔGEN cùng các h́nh thức văn học tuồng tương cận  -  Đỉnh Cao Nghệ Thuật Nô Với Cha Con Kan.ami Và Zeami    ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan )

PHẬT TRIẾT NGƯỜI LÂM ẤP THẾ KỶ VII  (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

Tokugawa Yoshimune  và Voi Việt Nam ở Nhật Bản vào Thế Kỷ XVIII    (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

"12 Người lập ra nước Nhật"  :  Okubo Toshimichi  - Người dựng nên "chế độ quan liêu (công chức)"       (Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam dịch)

McArthur  - Thí nghiệm biến Nhật Bản thành một "nước Mỹ lư tưởng"  (chương 10 của quyển "12 Người lập ra nước Nhật"    Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam dịch)

"12 Người lập ra nước Nhật"  :   Ishida Baigan - Triết lư dân gian "cần cù và tiết kiệm (Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam dịch)

Tin văn : Murakami Haruki  (Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

Từ KONJAKU MONOGATARI (Truyện Giờ Đă Xưa) đến SHASEKI-SHUU (Góp Nhặt Đá Cát) - Văn học thuyết pháp và răn đời của Nhật Bản.  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan )

Hăy tổ chức thi tuyển quan chức nhà nước  (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

Để tạo mô hình mới cho giáo dục - Bài phỏng vấn của sempai Vơ Ṭng Xuân trên BBC

Sơ Thảo Lịch Sử Viện Đại Học Đà Lạt (1957-1975)  (Ḥa Giang Đỗ Hữu Nghiêm - Exryu thân hữu)

Jean-Baptiste de la Salle và Ḍng Sư huynh La San ở Việt Nam  (Điển Trần - Exryu thân hữu)

Shibusawa Ei-ichi - Thủy tổ của "chủ nghĩa tư bản Nhật"    (chương 9 của quyển "12 Người lập ra nước Nhật"    Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam dịch)

Quả Bóng Đá C60 và Ống Nano Carbon   (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu) 

Câu chuyện các quan chức Nhật Bản thời đất nước khó khăn   (Trần Văn Thọ - Exryu Japan) 

MORI ÔGAI, NHÀ VĂN VÀ NHÀ TƯ TƯỞNG KHAI SÁNG THỜI MINH TRỊ DUY TÂN.    ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan) 

Kinh tế Việt Nam trong tầm nh́n đối chiếu với các nước Đông Á  ( Phân tích, so sánh tŕnh độ phát triển giữa Việt Nam và Thái Lan ) - Trần Văn Thọ, Exryu Japan

  Ishida Mitsunari   - Người sáng tạo ra loại h́nh "Kế hoạch kiểu Nhật"

Tokugawa Ieyasu -  Cải cách với "ư chí tăng trưởng"

  ( Chương 5 & 6 của quyển "12 Người lập ra nước Nhật"  -  Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam dịch)

SHIN-KOKIN WAKA-SHUU (TÂN CỔ KIM H̉A CA TẬP). Thi tuyển đánh dấu thời hoàng kim của thơ quốc âm Nhật Bản. ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan) 

Góp ư về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân  (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)
< Bài góp ư đă đăng trên Tia Sáng, 9/2002 với tựa đề "Vấn đề bóc lột lao động trong thời đại ngày nay". >

KOKIN WAKA-SHUU (CỔ KIM H̉A CA TẬP)  Tuyển tập xác định giá trị của thơ quốc âm Nhật Bản.  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan) 

Về vấn đề học vị Tiến sĩ   (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

  Nitobe Inazo và việc chọn ngành học phục vụ chiến lược công nghiệp hóa   (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

  Chế độ thi tuyển và đăi ngộ công chức của Nhật Bản và Trung Quốc (Vũ Tất Thắng - Exryu Việt Nam)

Ḍng Nhật Nhật Kư và Tùy Bút Trong Văn Học Nhật Bản  - Cái nh́n sắc bén của những kẻ đứng bên lề cuộc đời ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan) 

Phiên dịch để khai sáng - Kinh nghiệm Nhật Bản   ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan) 

Shibusawa Eiichi : Nhà doanh nghiệp vĩ đại nhất của Nhật Bản (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

Chương 6 và chương 7 của quyển "Văn hoá sử Nhật Bản" (Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan)

Truyện Ông Già Đốn Trúc - Taketori Monogatari : Thủy tổ của tiểu thuyết Nhật Bản. (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

Yamada Eimi - Tiểu thuyết gia hiện đại Nhật Bản  (Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu)

Thượng tôn pháp luật: Sức mạnh của Nhật Bản thời Minh Trị duy tân   (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

Chế độ giáo dục Việt Nam  (Nguyễn Đ́nh Khanh - Exryu USA)

Vài ư kiến về vấn đề cận đại hóa ở Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản qua quá tŕnh Minh Trị Duy Tân. (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* "Ngục Trung Thư". Nguyên tác bằng Hán văn của Phan Bội Châu - Đào Trinh Nhất dịch.

* Bổ túc thông tin Tiểu Sử Cụ Đào Trinh Nhất - tác giả quyển "Nước Nhựt Bổn - 30 Năm Duy Tân"

* Giới thiệu quyển "Biến động kinh tế Đông Á và con đường công nghiệp hóa Việt Nam" của anh Trần Văn Thọ - Exryu Japan vừa xuất bản tại Việt Nam. 

* Giới thiệu quyển "Văn Hóa Sử Nhật Bản - Nihon Bunkashi" của GS Ienaga Saburo. (Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan). 

* Giới thiệu quyển "Nước Nhựt Bổn - 30 năm duy tân" của Đào Trinh Nhất.  (TT Việt - Exryu USA)

* Truyện Heike (Heike Monogatari), Thái B́nh Kư (Taiheiki) và văn chương chiến kư Nhật Bản. Định mệnh bi tráng của con nhà vơ. (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

*  Thần Thoại & Cổ Tích Nhật Bản  -  T́m hiểu văn học thượng cổ chung quanh Kojiki (Cổ Sự Kư), Nihon Shoki (Nhật Bản Thư Kỷ) và Fudoki (Phong Thổ Kư). (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

* Công nghiệp hoá Việt Nam trong trào lưu khu vực hoá ở Đông Á (Trần Văn Thọ - Exryu Japan). Thời Đại Mới số 6 - tháng 11/2005

* Cảm tưởng về quyển: "The Quantum and the Lotus" by Matthieu Ricard & Trịnh Xuân Thuận. (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Man.yô-shuu (Vạn Diệp Tập) - T́m hiểu cái đẹp của ḍng thơ Waka trong tuyển  tập thơ tối cổ Nhật Bản. - (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

* Truyện Genji (Genji Monogatari) - Di sản văn hóa thế giới. Niềm tự hào của Nhật Bản. (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

* Một bó hoa giàu hương sắc - Đọc Từ Đông sang Tây, tập biên khảo về khoa học xă hội và nhân văn; Cao Huy Thuần, Nguyễn Tùng, Trần Hải Hạc, Vĩnh Sính chủ biên, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005. Điểm sách của Hoàng Ngọc Hiến - (Talawas.org)

* Kỹ Thuật Tàng H́nh  - biên soạn của Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu

* Murakami Ryu - tiểu thuyết gia hiện đại Nhật Bản
                                                         
Phạm vũ Thịnh - Exryu Úc

* MURAKAMI RYU - Arthur Rimbaud 
                                              
Phạm vũ Thịnh - Exryu Úc chuyển ngữ

*  Ba người Việt Nam thám sát văn minh phương Tây (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* HỘI TRÍ THỨC MEIROKUSHA VÀ TƯ TƯỞNG KHAI SÁNG Ở NHẬT BẢN (Vĩnh Sính - Exryu Canada) 

Trăm Năm Vật Lư : 1905 - 2005  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Akutagawa dựa vào đâu để viết Sợi Tơ Nhện ? (Đinh Văn Phước - Exryu Japan)

* Chương tŕnh phát triển không gian của Ấn Độ   
         
(bài khảo cứu của Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

*Akutagawa Ryunosuke từ A đến R - Con người, thời đại, tác phẩm (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

Phần 1/2   -   Phần 2/2

* Giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI - Vài ư kiến đóng góp dựa trên kinh nghiệm các nước Đông Á láng giềng. (trích từ quyển "Việt Nam và Nhật Bản - Giao Lưu Văn Hóa, trang 243 - 258 của Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Vài ư kiến về vấn đề cận đại hóa ở Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản qua quá tŕnh Minh Trị Duy Tân. (trích từ quyển "Việt Nam và Nhật Bản - Giao Lưu Văn Hóa, trang 243 - 258 của Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Đóng góp vào việc t́m hiểu thêm về Phạm Hồng Thái và tiếng bom Sa Diện. (trích từ quyển "Việt Nam và Nhật Bản - Giao Lưu Văn Hóa, trang 243 - 258 của Vĩnh Sính - Exryu Canada)

Tư liệu mới về việc sang Nhật của Lê Quốc Vọng (Lê Thiết Hùng) 1931-1933  (trích từ quyển "Việt Nam và Nhật Bản - Giao Lưu Văn Hóa, trang 259 - 270 của Vĩnh Sính - Exryu Canada)Về tác phẩm Giai Nhân Kỳ Ngộ Diễn Ca của Phan Châu Trinh - Nguồn gốc và ư nghĩa (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

Đọc "Giai điệu bí ẩn và con người đă tạo ra vũ trụ" của Trịnh Xuân Thuận  (Trương Văn Tân - Exryu U'c)

* Hội Văn Sydney  (Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc)

* Tiếng Thu (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan)

* Nội lực và ngoại lực trong quá tŕnh phát triển kinh tế ở Việt Nam - Trần Văn Thọ (Exryu Japan)

Trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam vào đầu thế kỷ XX  -  Những tự vựng bắt nguồn từ tiếng Nhật đă đi vào tiếng Hán - Việt như thế nào ? (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Một phát hiện khoa học của thế kỷ 20: Plastic dẫn điện  ( Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Cải Cách Hành Chánh - Giải phóng năng lượng để phát triển (Vũ Tất Thắng - Exryu Vietnam)

* Vài ư kiến đóng góp vào việc t́m hiểu và đánh giá Nguyễn Trường Tộ. ( Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Phương pháp quản lư cư dân của Nhật Bản - Một kinh nghiệm cải cách hành chính (Vũ Tất Thắng - Exryu Việt Nam)

* Cần chú trọng cả tiếng Anh và chữ Hán ( Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Quá tŕnh xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây Du Kư dưới cái nh́n dân thoại học     Nguyên tác : Nakano Miyoko, (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan biên dịch và chú giải): 

* Quan niệm về độc lập quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản - Trường hợp Phan Bội Châu và Fukuzawa Yukichi  (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Giấc mộng chưa thành - Vài ư kiến đóng góp vào việc t́m hiểu và đánh giá Nguyễn Trường Tộ.  (Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Giai đoạn mới của quan hệ Việt Nhật:  Chuyển từ ODA sang FDI
   (Trần Văn Thọ -  Exryu Japan) 

* Chiến lược công nghiệp hoá nông thôn Việt Nam: Phương pháp luận và thực tiễn miền Trung
( bài viết của anh Trần Văn Thọ - Exryu Japan trên trang Thời Đại số 8-2003)

* Kinh tế Việt Nam từ thập niên ’90 tới nay và cơ hội đầu tư tại Việt Nam  ( bài thuyết tŕnh của anh Vũ Tất Thắng (Exryu Việt Nam) trong buổi họp trưa ngày 8/04/2003 của câu lạc bộ Rotary Denenchofu, Tokyo)

* Xem bài phỏng vấn anh Nguyễn Trọng B́nh (Exryu Nam California) về "Human Cloning" trong Diễn Đàn Khoa Học của đài truyền h́nh Saigon Broadcasting Television Netowrk do Hộ́ Chuyên Gia VN tổ chức.

* THỬ T̀M HIỂU THÊM VỀ CHUYẾN ĐI CÔNG VỤ Ở HẠ CHÂU CỦA CAO BÁ QUÁT

* Những người mở đầu nền mậu dịch Nhật - Việt - Suminokura Ryou và Yoichi 
(bài 3 trong quyển "Việt Nam - Nhật Bản : Văn hoá giao lưu" của anh Vĩnh Sính - Exryu Canada)
 

* Truyện Kiều trong Văn Hoá Việt Nam  Văn Lang Tôn Thất Phương (Exryu 66 - Úc)

* Hồn Đại Việt giọng Hàn Thuyên - Vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản
   (bài 1 trong quyển "Việt Nam - Nhật Bản : Văn hoá giao lưu" của anh Vĩnh Sính - Canada)

*  Kuukai - Vị đại sư đa tài
  
(bài 2 trong quyển "Việt Nam - Nhật Bản : Văn hoá giao lưu" của anh Vĩnh Sính - Canada)

* Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro ( Vĩnh Sính - Exryu Canada)

* Về bài CẨM SẮT của Lư Thương Ẩn (Vĩnh Sính -Exryu Canada)

THE DONG - DU   RYUGAKUSEI  Văn Lang Tôn Thất Phương (Exryu 66 - Úc)

*  "Hải đường lả ngọn đông lân"(Vĩnh Sính - Exryu Canada)
    Bài viết về hoa Hải Đường, hoa Trà Mi


Truyện :

Nha Trang-Paris, Mệ và Tôi  (Cung Điền - Exryu Pháp)

Bất Chính  (truyện ngắn của Miêng, Exryu thân hữu)

Nói dối - Uso  (nguyên tác của Dazai Osamu, Đinh Văn Phước - Exryu Japan dịch)

Mắt Mẹ - Haha no me (nguyên tác của Kawabata Yasunari, DTTM - Exryu Japan dịch)

Tấm ảnh - Shashin (nguyên tác của Kawabata Yasunari, DTTM - Exryu Japan dịch)

Đang Trùng Tu   (nguyên tác của Mori Ogai. Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

Hanako     (nguyên tác của Mori Ogai. Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

Thuyền Giải Tù (nguyên tác của Mori Ogai. Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

Ưu Quốc (nguyên tác của Mishima Yukio - Miêng, Exryu thân hữu chuyển ngữ)

Thái Hư Tư Pháp Truyện   Nguyên tác : Tiễn Đăng Tân Thoại. Tác giả : Cù Hựu. (Phạm Xuân Hy - Exryu thân hữu dịch)

40 năm t́nh cũ  (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu Nam Cali)

Viết và Đọc truyện ngắn  (Quư Thể - Exryu thân hữu)

Con gái Cá Voi  (truyện ngắn của Quư Thể - Exryu thân hữu)

Lady Jane  - nguyên tác của Murakami Ryu, Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch

Ngân Châm  Nguyên tác :  Huỳnh Song Dị Thảo. Tác giả  :  Trường Bạch Hạo Ca Tử   (Phạm Xuân Hy - Exryu thân hữu dịch)

Tống Văn Sinh  (Truyện Liêu Trai của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

Vương Hân  (Truyện Liêu Trai của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Lưu Sinh  (Truyện Tân Liễu Trai của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Melos ơi,  chạy nhanh lên ! - Hashire, Merosu !. Nguyên tác của Dazai Osamu. (Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu dịch)

* Khi đàn ông yêu đàn bà - Nguyên tác Otoko ga Onna wo Aisurutoki của Yamada Eimi (Phạm Vũ Thịnh, Exryu Úc Châu dịch)

* Thông tin mới nhất về Cụ Đào Trinh Nhất và quyển "Nước Nhựt Bổn - 30 Năm Duy Tân"  (Ban Biên Tập Exryu Cuối Tuần)

* Công Viên. Nguyên tác : Koen của MURAKAMI  RYU - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Iron Butterfly. Nguyên tác : Aian Batafurai của MURAKAMI  RYU - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Kurt Vonnegut  -  Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Mỹ
            Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu

* B́nh Đẳng Hoàn Toàn  Nguyên tác : Harrison Bergeron của  KURT VONNEGUT -  Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu dịch

* Tu Văn Xá Nhân Truyện - 修 文 舍 人 傳  
  
Nguyên tác:  Tiễn Đăng Tân Thoại - Tác giả : Cù Hựu. Bản dịch của : Phạm Xuân Hy - Exryu Thân Hữu

    - Sắn dây núi Yoshino (nguyên tác của Tanizaki Jun. ichirô - Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
    - Kappa (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Cung Điền - Exryu Pháp dịch)
    - Bọn đạo tặc (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Cung Điền - Exryu Pháp dịch)
    - Người câm bất ngờ (nguyên tác của Oe Kenzaburo - Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)
    - Những con cừu người  (nguyên tác của Oe Kenzaburo - Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)
    - Đứa Con Rơi  (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Nguyễn Ngọc Duyên - Exryu Japan dịch)

* Mùa xuân đi xe thổ mộ - Haru wa basha ni notte  (nguyên tác của Yokomitsu Riichi , Đinh Văn Phước - Exryu Japan dịch)

* Người cắt lau - Ashikari  (nguyên tác của Tanizaki Jun Ichirô, Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* VĨNH CHÂU DĂ MIẾU KƯ  -  Nguyên tác : Tiễn Đăng Tân Thoại. Tác giả : Cù Hựu. Bản dịch của :  Phạm Xuân Hy, Exryu thân hữu

* Murakami Ryu - tiểu thuyết gia hiện đại Nhật Bản   -     Phạm vũ Thịnh - Exryu Úc

* MURAKAMI RYU - Arthur Rimbaud  -     Phạm vũ Thịnh - Exryu Úc chuyển ngữ

* Vườn Hoa T́nh Nghĩa  (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu Nam California)

* Cánh Đồng Khô  - nguyên tác: Kareno shô của Akutagawa Ryuunosuke. (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* Trích Sổ Tay của Yasukichi - nguyên tác: Yasukichi no techo kara của Akutagawa Ryuunosuke. (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* Hoài Niệm Một Thoáng Qua  (truyện ngắn  của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Thầy Mori  (nguyên tác : Mori sensei - Akutagawa Ryunosuke, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

* Sổ Điểm Danh Những Người Đă Khuất  (nguyên tác : Tenkibo -  Akutagawa Ryunosuke, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

* Cái nghèo của tôi h́nh miếng bánh phó-mát  (nguyên tác của Murakami Haruki - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu dịch )

* Có yêu Burt Bacharach không?  (nguyên tác của Murakami Haruki - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu dịch )

* Nắp Keng  (truyện ngắn của Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Ethiopia lần công tác nhiều ấn tượng  (tùy bút của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Đàn Bà (nguyên tác : Onna của Akutagawa Ryunosuke - Dương Thị Tuyết Minh - Exryu Japan dịch)

* Cục Đất  (nguyên tác : Ikkai no tsuchi  của Akutagawa Ryunosuke - Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

* La Sinh Môn    Nguyên tác : Rashomon  Tác giả : Akutagawa Ryunosuke  
                             Dương Thị Tuyết Minh  -  Exryu Japan dịch

* Ảo thuật  - Nguyên tác : Majutsu  - Tác giả: Akutagawa Ryunosuke Dương Thị Tuyết Minh  (Exryu Japan) dịch

* Mộng Mị  Nguyên tác : Yume  - Tác Giả: Akutagawa Ryunosuke -  Đinh Văn Phước - Exryu Japan dịch.

* Tỏ t́nh với người vợ không quen  - Nguyên tác : MISHIRANU TSUMA E của Asada Jiro, Nguyễn Nam Trân (Exryu Japan) dịch.

* Liễu Thanh Khanh - Nguyên tác : Huỳnh Song Dị Thảo  Tác giả : Trường Bạch Hạo Ca Tử, Phạm Xuân Hy (Exryu thân hữu) dịch

* Gào Trăng Trong Núi  - Nguyên tác : Sangetsuki  -  Tác Giả: Nakajima Atsushi (1909-1943 - Nguyễn Nam Trân (Exryu Japan) dịch.

* Những Giấc Mơ Hoa Kỳ - Nguyên tác : American Dreams của Peter Carey - Phạm Vũ Thịnh (Exryu Úc) chuyển ngữ

* Buồn Ngủ  (nguyên tác của Murakami Haruki - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Ngôi Sao Xấu  (Lê Hiền - Exryu Nam California)

Thú Uống Cà Phê  (Lê Hiền - Exryu Nam California)

* Nụ Cười Thanh Thản Tâm Tư (Việt Hải - Exryu thân hữu)

Ảo ảnh cuộc đời (nguyên tác của Akutagawa, Ryunosuke - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Yểu Nương Tái Thế  (nguyên tác của Vương Thao - Phạm Xuân Hy - Exryu thân hữu dịch)

* Phùng Hiệp (nguyên tác : Dạ Đàm Tùy Lục của Ḥa Bang Ngạch do Phạm Xuân Hy - Exryu thâu hữu dịch)

* Mùa xuân trên đỉnh b́nh yên  (truyện ngắn của LHC - Exryu USA )

* Thôi Vĩ (nguyên tác của Bùi H́nh - Phạm Xuân Hy - Exryu thân hữu dịch)

* Chopin - Phiếm Đàn Sầu Rơi  (Việt Hải - Exryu thân hữu)

* Tỉnh giấc mê say (Lê Hiền - Exryu SCA)

* Cái mũi (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Việt Châu - Exryu Japan dịch)

* Chiếc mùi soa (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* Mùa Thu (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Nguyễn Ngọc Duyên - Exryu Úc dịch)

* Trinh Tiết (nguyên tác của Akutagawa Ryunosuke - Cung Điền - Exryu Pháp dịch)

*
Hoa Chúc   (nguyên tác : Kashoku của  Funahashi Sei - Quỳnh Chi - Exryu Japan dịch)

* Bức Tường - Tội của S. Karuma  (nguyên tác của Abe Kobo - Lê Ngọc Thảo Exryu Japan dịch)

* Ông thợ giày và cô con gái (nguyên tác của Cao Hành Kiện - Novel 2000 - Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp dịch)

* Đom Đóm (nguyên tác của Murakami Haruki - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Tin Văn Úc Châu : "T́nh Cấm : hồi kư hay hư cấu ?" (Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc)

Viên Phấn Phù Thủy  (Nguyên tác: Abe Kobo, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

* Nàng Ipanema (Nguyên tác: Murakami Haruki, Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Lụt Lội   (Nguyên tác: Abe Kobo, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

* Sự Nghiệp   (Nguyên tác: Abe Kobo, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

* Tái Tập Kích Tiệm Bánh Mỳ (Nguyên tác: Murakami Haruki, Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)

* Niềm Tin - Bisei no shin (Nguyên tác: Akutagawa Ryunosuke, Nguyễn Nam Trân- Exryu Japan dịch)

* Cái Kén Đỏ  (Nguyên tác: Abe Kobo, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)

Mùa Nước Lũ (Truyện ngắn của Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Năm của Spaghetti (Nguyên tác: Murakami Haruki, Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch)* Tiệc khiêu vũ (Nguyên tác: Akutagawa Ryunosuke, Lê Ngọc Thảo - Exryu Japan dịch)
Anh Lê Ngọc Thảo (Exryu 67, Tohokudai) có nhiều công tŕnh dịch thuật giá trị giới thiệu văn học Nhật Bản trên các trang web khắp nơi.  Đặc biệt anh cũng là tác giả của quyển "Văn Hóa Sử Nhật Bản" dịch từ nguyên tác "Nihon Bunkashi" của GS Ienaga Saburo do nhà xuất bản Cà Mau phát hành cuối năm 2003. Anh Thảo hiện đang sinh sống ở Nhật Bản và làm việc tại Malaysia. 

Bài "Tiệc Khiêu Vũ" này là bài đầu tiên nhưng anh Thảo đă có nhă ư sẽ lần lượt chia sẻ tất cả những bài viết của anh cho gia đ́nh Exryu trên ERCT. Mời các anh chị nhớ đón xem.

* Người đi vé ngày (Nguyên tác: Murakami Haruki, Phạm Vũ Thịnh -Exryu Úc Châu dịch)

* Câu chuyện ś tốc (2) (truyện ngắn Lê Hiền - -Exryu SCA)

* Câu chuyện Ś Tốc    (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu Nam California) 

* Ngày đẹp trời để xem kangaroo - Murakami Haruki  (Phạm Vũ Thịnh -Exryu Úc Châu dịch)

* The Notebook (5)  (  Lục Huyền Cầm - Exryu Nam California)

* Chửi Lộn (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu Nam California - USA) 

* Bức Họa Núi Thu -  Nguyên tác : Shuzanzu - Tác Giả: Akutagawa Ryunosuke
Người dịch : Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan

* Mười Đêm Mộng Mị -  Nguyên tác : Yume juyaTác Giả: Natsume Soseki
Người dịch : Đinh văn Phước - Exryu Japan

* Bốn Bề Bờ Bụi - Nguyên tác : Yabu No Naka - Tác Giả: Akutagawa Ryunosuke 
Người dịch : Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu

* Ngă Rẽ Cuộc Đời  (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu Nam California - USA)

The Note Book (4) (Lục Huyền Cầm  - Exryu USA)

* Ngă Rẽ Cuộc Đời  (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu Nam California - USA)

Ở Điểm Khởi Hành (trích từ quyển "Ở Điểm Khởi Hành" trang 25 - 37  của Lê Thị Hàn - Exryu USA)

Nhật Kư Ngày Gió Lớn  (nguyên tác Murakami Haruki, Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu dịch)

The Note Book (3) (Lục Huyền Cầm  - Exryu USA)* Thu Sơn Đồ ( Nguyên tác : Shuzanzu - Tác Giả: Akutagawa Ryunosuke, Đào Hữu Dũng - Exryu Japan chuyển ngữ)

* Giận Hờn (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu Nam California)

* Bạn   (Truyện ngắn trong quyển "Mua cần câu cho ông tôi - Cấp ngă lăo gia mại ngư cân" của Cao Hành Kiện, văn sĩ được giải thưởng Nobel Văn Chương năm 2000 - Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp chuyển ngữ )

Say Rượu  (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu Nam California)

* Thằng Con Trời Đánh  (Lê Hiền - Exryu SCA)

* Tên đạo chích hào hiệp (Nguyên tác : Nezumi Kozo Jirokichi  -  Akutagawa Ryunosuke, Văn-Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu  chuyển ngữ) 
* Giới thiệu Yoshimoto Banana 
(Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu)
* Thằn lằn
(Murakami Haruki - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu chuyển ngữ) 
* Em nhất định phải sống (Truyện ngắn trong quyển "Mua cần câu cho ông tôi - Cấp ngă lăo gia mại ngư cân" của Cao Hành Kiện, văn sĩ được giải thưởng Nobel Văn Chương năm 2000 do Liên hiệp văn học xuất bản xă xuất bản tại Đài Loan năm 1989. Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp chuyển ngữ )

* Murakami Haruki, tiểu thuyết hiện đại Nhật Bản  (Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu) 

* Đĩa bay đáp xuống Kushiro   (Murakami Haruki - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu chuyển ngữ) 

Buổi picnic chiều thứ tư (Trích từ Đuổi Cừu hoang,  (Hitsuji o meguru boken), Kodansha, Tokyo,1985 - Haruki Murakami  -  Bản dịch của Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp)

Ḷng đă trót yêu - Nguyên tác : Kesa to Morito của Akutagawa Ryunosuke  
  
(dịch : Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu)

* Tú Tiên  - Nguyên tác :  Akutagawa Ryunosuke  Người dịch   :  Đinh văn Phước (Exryu Japan)

* Con Ruồi
    Nguyên tác :  Yokomitsu Riichi
    Người dịch   :  Đinh văn Phước
(Exryu 61 - Japan)

* Những Cuộc T́nh Dang Dở và Hạnh Phúc Muộn  (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu SCA)

* Bầy Heo Con (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu SCA)

* Hẹn Mùa Hoa Cúc  Nguyên Tác: Kikka no Chigiri - Tác Giả: Ueda Akinari (1734-1809)  
                                    Người Dịch: Nguyễn Nam Trân (Exryu Japan) 

* Địa ngục trước mắt
     Nguyên Tác: Jigokuhen - Tác giả: Akutagawa Ryunosuke
     Người dịch : Nguyễn Nam Trân (Exryu 65 - Japan)
 

* Nước Ḍng Sông Cái
     Nguyên Tác: Ôkawa no Mizu - Tác giả: Akutagawa Ryunosuke
    
Người dịch : Nguyễn Nam Trân (Exryu 65 - Japan)

Bài viết với 1000 chữ T (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu SCA)

* Văn hóa cà phê Starbucks (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu SCA)

* Ông Năm mê cờ (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu SCA)

* Cuộc t́nh thoáng qua (truyện ngắn của Lê Hiền - Exryu SCA)

Bài ca t́nh yêu (truyện của Lê Hiền - Exryu SCA - tiếp theo và hết)
    Chuyện t́nh giữa một sinh viên VN (Tảo) và một cô gái Nhật (Aiko) 30 năm về trước.

* Mùa cúm  (tùy bút của Lê Hiền  - Exryu SCA)

* Mấy Trái Quưt
     Nguyên Tác: Mikan - Tác giả: Akutagawa Ryunosuke
     Người dịch : Đinh Văn Phước (Exryu 61 - Japan)

* Đóa Cúc Muộn     Nguyên tác : Bangiku - Tác giả: Hayashi Fumiko
                                  
Người dịch : Văn Lang Tôn Thất Phương (Exryu 66 - Úc)

Bức họa núi thu    Nguyên tác : Shuzanzu - Tác giả: Akutagawa Ryunosuke
                                  
Người dịch : Nguyễn Nam Trân (Exryu 65 - Japan)

* Một chọn lựa (truyện ngắn của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Sợi Tơ Nhện         Nguyên tác :  Akutagawa Ryunosuke 
                                   Người dịch   :  Đinh văn Phước (Exryu 61 - Japan)

* Con Cá Giếc       Nguyên Tác: Funa - Tác giả: Mukôda Kuniko (1929-1981)
   Người dịch : Nguyễn Nam Trân (Exryu 65 - Japan)

* Chiếc Xe Gọng   Nguyên tác :  Akutagawa Ryunosuke 
    Người dịch : Đinh Văn Phước (Exryu 61 - Japan)

* Nó Và Giấc Mộng Chưa Thành    (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu SCA)

*  Giận hờn  (truyện ngắn Lưu An  -  Exryu Thụy Sĩ)

*  Vài trang nhật kư của Harumi (truyện ngắn Lưu An  -  Exryu Thụy Sĩ)

*  Kỷ Niệm Gặp Tiên Trên Núi Tuyết Nigata (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu SCA)

* Mùa đông t́nh phụ (truyện ngắn Lê Hiền - Exryu SCA)

* Ánh mắt (truyện ngắn của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Truyện người onmyoji (truyện ngắn của Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* NGHỀ TAY TRÁI: MUA NHÀ CHO MƯỚN (Lê Hiền - Exryu SCA)

*  BÍ MẬT MẤT MÁT TRONG HĂNG XƯỞNG    (Bài viết của Lê Hiền - Exryu SCA)

* Những Đứa Con và Niềm Hạnh Phúc  
  (Bài viết của Lê Hiền - Exryu SCA - Giải Thuởng Danh Dự Viết Về Nuớc Mỹ 2000)

* ĐỔI THAY KIẾP NGƯỜI  (bài viết của Lê Hiền - Exryu SCA)

Mối T́nh Câm (Bài viết của Lê Hiền - Exryu SCA)    Bài tặng riêng ERCT nhân dịp dọn nhà mới

Nguyễn Thị Hồng Yểm (truyện ngắn của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

Tuỳ bút :

Bộ ly tách uống trà và những liên tưởng về mẹ (tuỳ bút của Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

Mùa hè đi câu cá  (tuỳ bút của Trần Châu - Exryu Phần Lan)

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh - Một Nhà Giáo, Một Văn Sĩ  (Nguyễn Anh Tuấn - Exryu Bắc Cali)

Nàng Và Shopping    (Tuỳ bút của Lê Hiền - Exryu Nam Cali)

Sài G̣n và Xa Hơn Nữa  - Những điều Nghe và Thấy  (Bút Kư của Trường Kỳ - Exryu thân hữu)

Vài Kỷ Niệm Vui Buồn Thời Du Học ở Nhật (1972-1975 )   Phần 3. (Hết)   (Trần Châu - Exryu Phần Lan)

Forever 60  (tùy bút của Lê Thị Hàn - Exryu USA)

Nghe đài RFA giới thiệu CD "Huế Thương" với 10 bài thơ của chị Lê Thị Hàn - Exryu USA do Lê Khắc Thanh Tùy phổ nhạc

Một Cành Mai  (tùy bút của LH - Exryu USA)

  Nhớ về Hàn Mạc Tử   (npq - Exryu Âu Châu)

Vài Kỷ Niệm Vui Buồn Thời Du Học ở Nhật ( 1972-1975 ) 
                                      
Phần 2. (Tokyo)  (Trần Châu - Exryu Phần Lan)

 Lặn Cua Ngày Hè  (LĐC - Exryu thân hữu)

Lá thư Bắc Kinh - 3  (Đào Tơ - Exryu Bắc California)

Đi du học Nhật là "Địa Ngục Thần Tiên"  -  Nihon Ryugakku wa Tanoshii Jigoku   (Nguyên tác bằng tiếng Nhật của Đào Hữu An,  Vũ Mạnh Huỳnh - Exryu USA dịch )

Phở Huế   -   Ken   (Quỳnh Chi - Exryu Japan)

Thầy Tôi  (Tùy bút của Trần Châu - Exryu Phần Lan)

Chia sẻ những niềm vui xuân  (Lê Tiến Cường - Exryu Canada)

* Coi Bói Đầu Năm  (Ngọc Bảo - Exryu Nam California)

* Năm Tuất Kể Chuyện Chó  (Cô Ba Tokai - Exryu Bắc Cali)

* Nhân quyển Nước Nhật Bản 30 năm duy tân của Ông Đào Trinh Nhất mà nghĩ về nước Việt Nam trong 30 năm gần đây.  (Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp)

* Vài Kỷ Niệm Vui Buồn Thời Du Học ở Nhật ( 1972-1975 ) Phần 1. (Osaka )  (Trần Châu - Exryu Phần Lan)  

* Chúc Mừng Năm Mới  (Lê Thị Hàn - Exryu USA)

* Mùa Thu Đi Hái Nấm Rừng   -   (Tùy bút của Trần Văn Nam - Exryu Phần Lan)

* Lá Thư Bắc Kinh - phần 2 - Nov 17th 2005 (Tùy bút của Đào Tơ - Exryu USA gởi từ Bắc Kinh)

* Phần Lan : Đất Nước và Con người - phần IV  - Tùy bút của Trần Văn Nam - Exryu Phần Lan

* Phần Lan : Đất nước và Con người   Phần III  - Tùy bút của Trần Văn Nam - Exryu Phần Lan  

* Phần Lan : Đất nước và Con người   Phần II  - Tùy bút của Trần Văn Nam - Exryu Phần Lan  

* Thư từ Bắc Kinh  -  Tùy bút của Đào Tơ (64, Tokodai)

Phần Lan : Đất nước và Con người   Phần I - Tùy bút của Trần Văn Nam (72, Tokyo Kyoikudai)

* Về thăm Bến Tre  - Tùy bút của Nguyễn Tuấn (69, Kyudai)

* Cải cách khoa học kỹ thuật  - Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu -  bài viết đăng trên VietnamNet ngày 8/10/2005

Phần Lan : Đất nước và Con người   Phần II - Tùy bút của Trần Văn Nam (72, Tokyo Kyoikudai)

* Hồi Âm Hương Giang  Lê Kỳ Hưng -Exryu thân hữu

* Đôi Ḍng Cảm Nghĩ - Tùy bút sau dịp quyên tiền giúp đỡ gia đ́nh cố Exryu Bùi Thị Như Oanh - tháng 6 năm 2005. (Lê Văn Phụng - Exryu Bắc Cali)

* Bạn Bè Ở Nhật : Phan Đức Lợi (tuỳ bút của Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc. Bài này đă được viết sau khi Exryu Phan Đức Lợi (71, Keio). ERCT xin phép tác giả đăng lại nhân dịp giổ lần thứ 6 của Lợi san)

* Ṿng Tay Thân Ái  (kư sự của Lệ Hà - Exryu San Diego)

* Hoài Niệm Phan Châu Trinh 65 (hồi ức của Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc đăng trên trang web "Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng" )

* Gặp Mặt - tùy bút của Lê Hiền (Exryu Nam Cali) trong một chuyến gặp gở Exryu Bắc Cali

* Trả lời người bạn cố tri  Lưu An - Exryu Thụy Sĩ

* Yêu Hoa Quỳnh Chi (Exryu Japan)

* Trở Về Kư Ức  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Giới thiệu [Bài Cầu Hợp Đồng (Contract Bridge)]  (Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam)

* Các từ Nhật ngữ liên quan tới tuổi thọ  (Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam)

* Một Ngày Trong Đời  (Tùy bút của Vũ Quyên - Exryu NCA)

* Tokyo Trip Report - Tùy bút của Tư Texas - Exryu USA

* Khung Trời Kỷ Niệm ( Lê văn Phụng - Exryu NCA)

         
+ Vài nét về trương Nhật Ngữ và cư xá Kokusai
          + Mồ chôn tuổi trẻ - Takadanobaba
          + Nhất Showa Nh́ Ryu - Những vui buồn của cuộc đời du học

* Visiting My Parents' Native County (Phan Tú Hân - Exryu Nisei Nam California)

* Kỷ niệm một chuyến xe đ̣  (Đoàn Cảnh Đức - Exryu USA)

* Montreal trip report  (Tư Texas - Exryu USA)

* Trên tháng ngày đă qua (Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan)

* Đông và Tây ( Lê Ngọc Bảo - Exryu Nam California)

* Kỷ niệm về Tết (Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Giới thiệu sách mới : Mao Phu Nhân - Nguyên tác : Becoming Madame Mao - Tác Giả : Anchee Min - Dịch Giả  : Lê Tạ Bích Đào  (Lê Thị Hàn - Exryu USA)

* REQUIEM pour Vũ - Tưởng niệm Vũ Thư Thanh ( tùy bút của anh Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp)

* Những người ở Nhật (3): Vũ Thư Thanh  ( tùy bút của anh Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu)

MỘT THỜI ĐĂ QUA, ĐÔI NGƯỜI ĐĂ XA   ( tùy bút của anh Đào Hữu Dũng - Exryu Japan)

* Huế ơi ! Ta đă yêu em rồi (Tùy bút của Quỳnh Thi - Exryu Úc Châu)

* Những phương tŕnh vĩ đại ( Tùy bút của Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Nattao wo tabemasen ka ? ( Đặng Lương Mô - Exryu Việt Nam)

* Những Tấm Ḷng ( Tùy bút của Nguyễn Minh Chính - Exryu Pháp)

Nữu Ước Mùa Thu (trích từ quyển "Lá Thư Nữu Ước" trang 129 - 134  của Lê Thị Hàn - Exryu USA)

* Có bao giờ em hỏi (LH - Exryu USA)

* The notebook I  -  II  (Lục Huyền Cầm - Exryu USA)* Những Kỷ Niệm Đời Khó Quên
              
-  Hồi Kư Chuyến Về Thăm Mẹ của Lê-Tiến-Cường & Mỹ-Tú (Exryu Canada)
* Phú Tự Trào
(Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Một bài học trong đời tôi (Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Du lịch ngoài nước Mỹ - Xứ Thái  (Lê Hiền - Exryu SCA)

Tên đường ( Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp)

* Cảm nghĩ "Ngày Của Cha" (tùy bút của LH - Exryu SCA)

Nắng Ấm San Thành (tùy bút trại hè 2004 của gia đ́nh Exryu San Diego - LH - Exryu SCA)

Tiếng Việt
  
(thơ độc giả gởi về sau khi đọc bài "Vài Suy Nghĩ Về Hán Tự" của anh Trương Văn Tân (Exryu Úc Châu)

* Ngày Xanh nơi Trường cũ  (hồi kư của Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu)

* Lá thư Paris (bài viết của anh Phạm Xuân Dũng (71, Osakasangyodai) giới thiệu về nước Pháp và gia đ́nh Exryu Âu Châu)

Mùa xuân là mùa của t́nh yêu - t́nh exryu (kư sự của Nguyễn Văn Minh Châu - Exryu Canada trong chuyến thăm gia đ́nh Exryu Ottawa)* Một vài suy nghĩ về Hán Tự   (tuỳ bút của Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Trung Quốc Du Hành Kư (2)  -  Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu   (tuỳ bút du lịch của Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* Trung Quốc Du Hành Kư (1)  -  Quảng Châu  (tuỳ bút du lịch của anh Trương Văn Tân  - Exryu Úc Châu)

* Tâm Sự Mùa Xuân (tùy bút của Khuôn Trần - Exryu Canada)

* Đường đi đến Angkor (Trương Văn Tân -  Exryu Úc)

* Một thoáng gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Duy ( tùy bút của Lê Hiền - Exryu SCA)

* Vài vị thày học trong đời tôi (I)  (tùy bút của Lưu An - Exryu Thụy sĩ)

* Vài vị thày học trong đời tôi (phần II)  (tùy bút của Lưu An - Exryu Thụy sĩ)

* Quả đất - Quê hương ( biên soạn của Nguyễn Hồi Thủ - Exryu 67- Pháp)

* Bố tôi  (tùy bút của  Lưu An  -  Exryu Thụy Sĩ)

* Tấm bia kỷ niệm của cụ Phan Bội Châu ( Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu)

* TTKh và những khám phá về thân thế tác giả (Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)


Thơ :

Une Vie Dans Un Monde Eternel  (thơ Diệp Thế Hùng - Exryu Pháp)

Tháng tư  (thơ LH - Exryu USA) 

Kitaguni no haru   (nhạc Nhật, lời Việt của Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu & Lê Mạnh Trùy - Exryu thân hữu)

Mănh Vườn  (thơ Dă Lang - Exryu Canada) 

 Trăn Trở   (thơ Phù Tang - Exryu Úc Châu)

Tristesse (thơ Aline - Exryu Úc Châu, Hàn Giang - Exryu thân hữu dịch) 

Đêm tự t́nh giữa mảnh vườn quê  (thơ VQ - Exryu Bắc Cali)

Seto no hanayome   (nhạc Nhật, lời Việt của Phạm Vũ Thịnh & Aline - Exryu Úc Châu) 

Tristesse (thơ Aline - Exryu Úc Châu, Hàn Giang - Exryu thân hữu dịch) 

  Đêm tự t́nh giữa mảnh vườn quê  (thơ VQ - Exryu Bắc Cali)

Seto no hanayome   (nhạc Nhật, lời Việt của Phạm Vũ Thịnh & Aline - Exryu Úc Châu) 

Mưa T́nh Paris (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

Áo Trắng à ơi   -   Khúc T́nh Trầm   -   Xin Cho Tôi   -   Nhị Độ Mai  -  -  Phiên Khúc Tháng Ba  -  T́nh Nhớ    (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

Mai Trời Trở Gió     -    Khúc ngâm Kiều …  (thơ Huỳnh Trúc Lập - Exryu USA)

Quê Người  -  Tự Kể   -  Áo Lụa Ngày Xưa  (thơ Phù Tang - Exryu Úc Châu)

Xuân Vọng  (thơ Đỗ Phủ  - Vũ Quyên - Exryu NCA dịch)

Trở lại vườn xưa   -   Một ngày cuối tuần  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

ERCT ba năm tuổi  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

  Nuit blanche - Thao Thức  -  Đêm Trắng  (thơ Aline - Exryu Úc Châu)

Thu vắng - Dare mo inai-umi  (Phạm Vũ Thịnh & Aline - Exryu Úc dịch)

Xuân Muộn  (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

AUTOMNE (thơ của Aline Exryu Úc Châu, Hải Đà, Exryu thân hữu dịch)

Thân Tôi : Hạt Bụi   -   Thu bên hồ Superior  (thơ Trần B́nh An - Exryu Minesota-USA)

T́nh Si  (thơ Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Ngày tôi trở về  (Thơ Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Mùa Thu Nỗi Nhớ   -   Cảnh Thu   (Thơ Dạ Lan-Exryu Canada)

* Phôi Pha  -   Diêu Bông (thơ VQ - Exryu Bắc Cali)

* Cũng Tạ Ơn Người   -   (Thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

* Giới thiệu trang Thu Vịnh Cổ Thi của Hải Đà và bản dịch của Phạm Vũ Thịnh (Exryu Úc) cùng các thân hữu

* Th́ Thôi   -   Hội Ngộ   (thơ VQ - Exryu Bắc Cali)

Ừ Thôi   -   Yêu Người   -    Bên Nhau   -   Cơn Mưa Hạ   (thơ Lục Huyền Cầm - Exryu USA)

* Cali tháng bảy ta về  -   Tạp cảm   (Thơ Trần B́nh An - Exryu Minesota) 

* Câu chuyện mùa thu   (Thơ VQ - Exryu Bắc Cali)

* Thu Julian   (Thơ LH - Exryu USA)

* Hoa Thạch Thảo  -  Đêm Nguyệt Rằm  -  Hoa Phù Dung   (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Tàn Hương Ngày Cũ  -  Cô hàng cà phê   (thơ HT Lập - Exryu Texas)

* Hoa Thu  (Exryu USA)

* Buồn Thu Phân  (thơ Lục Huyền Cầm - Exryu USA)

* Cời tro t́m lại chút tàn âm    (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Chiều Sóng Alameda    (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Năm bài thơ cũ  (thơ Nguyễn Hồi Thủ - Exryu Pháp)

* Mây Vẫn Bay (thơ Dạ Lan - Exryu Canada) 

Ơi t́nh những thoáng tần ngần về ngang  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

* Ta Sẽ Ra Sao Góc Thơ Sầu  (thơ LHC - Exryu USA)

* Thác Tơ Trời Thác Tơ Hồng  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Người đó là ai ? (thơ QC - Exryu Japan)

* Thơ Exryu Nam Cali về buổi picnic tại San Diego (Exryu SCA chia sẻ)

* Phượng Thắm   -   Vấn Vương  (thơ LHC - Exryu USA)

* Trăm năm cơi mộng la đà dấu quên  (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Cha ≠ Mẹ  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Ngày Lễ Phụ Thân  -   Phượng Tím   (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

* Đêm Mưa  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan) 

* Con dốc nhỏ (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

* Thúc Hối  (thơ LHC - Exryu USA)

* Ta đi ngước mặt nh́n trời - Ue wo muite arukou  (Quỳnh Chi -Exryu Japan phóng dịch)

* Hăy ngước nh́n ánh sao đêm - Miagetegoran yoru no hoshi wo (Quỳnh Chi -Exryu Japan phóng dịch)

* Lệ Đắng  (thơ Trần B́nh An - Exryu USA)

* Tập những bài thơ ngắn (thơ Trần B́nh An - Exryu USA)

* Mẹ và Con  (thơ Quỳnh Chi  - Exryu Japan)

* Mẹ đă ra đi   -   Trong ṿng tay Mẹ  (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)

* Anh và tôi hai người khác biệt  ( thơ Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Hăy để cho anh măi là người lang bạt  (Lưu An - Exryu Thụy Sĩ)

* Mười thương tặng ....... ai đó  (Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Hoa anh đào trong Manyoshu   (Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Nỗi Ḷng  (Lục Huyền Cầm - Exryu USA)

* Qua cầu Golden Gate  (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Đông Tàn Rồi Sao ?  (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)

Em về  (thơ LHC - Exryu USA) 

* Tóc thề lưng rối em xưa (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

* Sớ Táo Quân  (Diệp Thế Hùng - 71, Kobedai - Exryu Âu Châu)  Bài sớ này đă được anh Phạm Ngọc Lân (Kyoto) đọc ở Cư Xá Minami Senri, Osaka, ngày 18/1/1975 nhân dịp lễ Tết Ât Măo do Hội Sinh Viên Việt Nam vùng Kansai tổ chức.

* Le Temps - Tuổi mười bảy (Diệp Thế Hùng - Exryu Âu Châu)

* Môi Con   -  T́nh Cát Roman Holiday  -  Vô Đề  (thơ Quỳnh Chi  -  Exryu Japan)

* Hoa Đỗ Quyên  (thơ Vũ Quyên  -  Exryu NCA)

* Tịnh Khẩu   -   Chữ Hán   -   Hồng Hồng Tuyết Tuyết  - Cô Long và cu cậu (trong Chùm Thơ Đọc Lại của ccNN - Exryu NCA)

* Yuuzuru - Cánh hạc về trời (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Tiếng "Diễm Xưa"  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

* Đêm Trăng Trên Sông Xuân (Nguyên tác : Xuân giang hoa nguyệt dạ, Quỳnh Chi - Exryu Japan dịch)

* Thuyền Trăng (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)

* Điếu Thầy (thơ Cô Ba Tokai - Exryu Bắc NCA)

* Về hay ở ? (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

* Thương Em Từ Thưở Bên Người  (thơ Trần B́nh An - Exryu Minesota - USA)

* Mưa Ư  (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

Đêm Xuân Đốt Pháo - Tết nhứt  (thơ ccNN - Exryu NCA)

* Lỡ một tiếng mời (thơ NV Minh Châu - Exryu Canada)

* Bước đầu tiên - Ngày Xuân Bên Em - T́nh Xuân (thơ Lục Huyền Cầm - Exryu USA)

* Trên gịng American river  (thơ VQ - Exryu NCA)

* Mẹ Ơi  -  Hạ Xưa - Khóc Mẹ (thơ Huỳnh Trúc Lập - Exryu Texas - USA)

* Bằng Hữu (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

* Vịnh chú Ếch Tơ - Vịnh chú Ếch già (thơ vui ccNN - Exryu NCA)

* Ôi Thôi ( thơ vui của ccNN - Exryu Bắc Cali)

* Ngũ Thập Ư ?   (thơ họa bài Ôi Thôi của Vĩnh Trường - Exryu Japan)

* Hồi Xuân Ư ?  (thơ họa của ccNN - Exryu Bắc Cali)

* Gởi hai cụ ngũ tuần (thơ họa của TLTM - Exryu Canada)

* Soi Kiếp - Tháng Mười Hai (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali)

* Tạ Lỗi   (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Trách Biển   (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Giáng Sinh Xanh  (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)

* Giă Từ Orlando  (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)

* Hàn dạ ( Đỗ Tiểu Sơn) - Tử Dạ tứ thời ca- Đông ca (Lư Bạch) trong Tuyển Tập Đường Thi Mùa Đông thơ dịch của Quỳnh Chi - Exryu Japan

* CÂY BÀNG TRƯỚC NGƠ  (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)

* Nhặt Lá (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)

* Ḷng Người (thơ ST - Exryu Nam California)

* Bún Riêu Dưới Mưa (thơ Minh Duy - thân hữu  Exryu San Diego)
* Dấu yêu hoài một con nước truân chuyên (thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)
* Ngơ nhỏ quê hương ( II) (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan) 
* Một Ngày Không Có Nhau
(thơ LHC - Exryu USA)
"Tạ Ơn" - thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc Cali
* Tạ Ơn  
(thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)
* Thu Tư  -  Thu Sầu 
(thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Như Lời Chia Xa 
(thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)
* Hoa Lưu Ly
(thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)
* Tuyển tập : Đường thi mùa thu
 
( thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Mang Em Đi  (
thơ LHC - Exryu USA)
* Cánh Vạc Kêu Sương 
( thơ Vũ Quyên - Exryu Bắc California)
* Thu Hát Cho Nhau - 2004 
( Minh Duy - Exryu thân hữu SCA)
Chờ Trăng
( thơ SR - Exryu USA)
* Trăng Đă Đến
(thơ LHC - Exryu USA)
* Hoa Ngâu
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Buồn Chớm Thu
(  Lục Huyền Cầm - Exryu Nam California)
* Yêu Tha Thiết
( thơ dịch - Hone made aishite của Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Nhớ Thương (nhạc Nhật - Hone made aishite, lời Việt của Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc)
* Yêu Nồng Nàn ( thơ dịch - Hone made aishite của DQH - Exryu Japan )
* Nhắn Bạn
( thơ Đức Lâm - Exryu Pháp)
* Tập thơ "Tanka và Haiku Mùa Thu" 
( Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Trong Mùa Xuân Đất Nước
( nhạc Vũ Ngọc Đồng, Exryu NCA - lời Nhật của Phạm Vũ Thịnh, Exryu Úc)
* Chờ Thời (thơ ST - Exryu Nam California) 
* Lời Người Vợ Nhật 
(thơ vui của DQH - Exryu Japan)
* Hoa Sứ Ơi
(thơ VQ - Exryu NCA - USA)
* Lá Thu
(thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Quá Khứ Vẫn C̣n Đây  -  Ngày Mùa (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Nụ Tầm Xuân   (thơ VQ - Exryu NCA - USA)
* Ai Cười Trong Giấc Mộng
(thơ LHC - Exryu USA)
* Vào Thu - Thu Mộng
(thơ LHC - Exryu USA)
* Chết : một món quà, một người thầy
(thơ Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Exryu Việt Nam)
* Thu Mộng - Vào Thu (thơ LHC - Exryu USA)
* Chết : một món quà, một người thầy
(thơ Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Exryu Việt Nam)
* 5 Bài thơ nhạc hay
(thơ nhạc Quỳnh Chi - Exryu Japan)
Đối Thoại
(thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA)
* Mây Cũng Đau
(thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Xa Em Bổng Nhớ
(thơ LHC - Exryu USA)
* Mưa Trên Phận Người
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Đa Đa  (thơ vui của ST - Exryu USA)
* Xuân Ḷng (thơ LHC - Exryu USA)
* Hoàng Mai Kiều Văn Diểu - (thơ Nguyễn Du - Phạm Vũ Thịch - Exryu Úc phỏng dịch)
* Ḿ Quảng  (thơ Quỳnh Chi  - Exryu Japan)
* Mẹ con (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Mười hai năm sau (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc)
* Cô Bé  (thơ ST - Exryu SCA)
* Cô hàng cà phê 
(thơ vui ST - Exryu SCA)
* Đàn ông than (thơ vui DQH - Exryu Japan)

* Em ......
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Anh .....
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Hoa Đốm Thư Không (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Wakamonotachi  -  Đường Ta Đi  ( Nhạc Nhật - lời Việt của Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc Châu) 
* Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương  - Nhạc Vũ Ngọc Đồng (Exryu SCA)

Qua tiếng hát :  Vũ Ngọc Đồng  -  Nguyễn Kim Thuận (71, Tokodai)

* Cây đàn màu trắng (Quỳnh Chi - Exryu Japan phỏng dịch từ bài Shiroi Gita)
* Con Ve Câm
(Quỳnh Chi - Exryu Japan phỏng dịch thơ Kaneko Misuzu)  
* Trở Về Mái Nhà Xưa - Một sáng hè
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)  
* Lục Huyền Cầm - Cây đàn bỏ quên
(thơ LHC - Exryu  USA)
* Cây đàn bỏ quên  
(thơ Vũ Quyên - Exryu  Bắc California - USA)
* Lửa Cháy Đỏ Ṿm Trời Xanh New-York 
(thơ Trần B́nh An - Exryu Minesota, USA)
* Thân Gái Dặm Trường
(thơ Dă Lang - Exryu Canada)  
* Vỗ về nơi quá khứ 
(thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc Châu)  
* Dzô đi Rối Reng - 
Mon Men (thơ vui ccNN - Exryu NCA)
* Phát Điên - Oan Em  (thơ họa "Rối Reng" và  "Mon Men" của honnhien - Exryu Japan)

* Lỡ Dại
  (thơ vui ST - Exryu  Nam California - USA)   
* Mười điều răn về hôn nhân
(thơ vui - DQH phỏng dịch) 
* Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương  - Nhạc Vũ Ngọc Đồng (Exryu SCA), lời Nhật của Phạm Vũ Thịnh (Exryu Úc Châu) 
* Một Sáng Hè
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)  
* Dĩ văng quay về (thơ MTT - Exryu Japan)
* Mỹ Tho 
(thơ NV Minh Châu - Exryu Canada)
Em một ḍng sông  - Hoa Lục B́nh
(thơ VQ - Exryu NCA)
Bài thơ tặng em -  Ở đợ chẳng tính công
(thơ vui của ccNN - Exryu NCA )
Rồi em bỗng trở về  
(thơ VQ - Exryu NCA)
Sao em lại trở dźa Cả Đọi 
(thơ vui của ccNN - Exryu NCA)
* Sinh nhật 52 (thơ vui của ccNN - Exryu NCA)

* ADIEUX!  -  SEPARATION  -  COME AND SEE ME : In loving memory of my father ..
* Nhớ PAPA của con
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Father's Day
(thơ Dă Lang - Exryu Canada)
* Cha sống măi giữa đời con
(thơ Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Thu Julian - Bài thơ cho San Diego 
(thơ LH - Exryu Nam Cali)
* Thành phố nhỏ một thời nuôi tôi lớn 
(thơ Trần Trí Năng - Exryu USA)
* Vui buồn cái thuở đi về bên nhau 
(thơ Trần Trí Năng - Exryu USA)
* Hoa giấy tím - Huế ơi, mùa lễ hội  
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Một thoáng hương xưa  
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA) 

* A Day of Sorrow - La Neige (thơ Diệp Thế Hùng - Exryu Pháp)
* Hoa tháng Năm
  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA, tặng riêng về sempai TT Giai)
* Đường May Mắn
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Và con tim đă vui trở lại (thơ Thầy Tu - Exryu NCA)
Tiễn Mẹ  -  Hai mươi năm rồi một thoáng qua
(thơ Trần Trí Năng - Exryu USA)
* Ngỡ ḿnh qua mấy kiếp - Hoa Suối Tóc - Nếu Bạn Muốn 
(thơ Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Vô Đề (thơ NT B́nh  - Exryu SCA, tặng riêng một người)
* Ngày Victoria
(thơ KT -  Exryu Canada)
*
Một thoáng niềm yêu cũ  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Giới thiệu trang thơ của anh Diệp Thế Hùng
(Exryu 71, Kobedai, Pháp)
*
Câu thương rớt giữa hư hao  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Quê Nghèo  -  Kitakyushu Tên Một Thành Phố
(thơ Trần Trí Năng - Exryu USA)
* Mắt em là cả một thiên t́nh đầu   -   Trời mưa nhớ tóc em dài
  
Vẫn đứng trong chiều để nhớ thương  -  Đúng  
(thơ Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Vẫn nốc ĐẾ nhiều để sương sương  (thơ ccNN - Exryu NCA)
* Sao nỡ ḷng nào em bán đi  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Giới thiệi tập thơ "My Journey" của anh Trần Trí Năng (Exryu 68 - USA)
* Cám ơn đời - Ta sống tṛn bao năm
(thơ Trần Trí Năng - Exryu USA)
* Author's Introduction
(thơ Trần Trí Năng - Exryu USA)
* IN THIS CITY
(thơ cháu Ann - Exryu Nisei San Diego)
   Tokyo dưới mắt Exryu Nisei trong chuyến cùng Mẹ về Nhật tham dự NHN 2004 vừa qua
* Bàn Tay Của Mẹ
(thơ Dũng Kohi - Exryu Nam Cali) 
* Ngày của Mẹ
(thơ ST - Exryu San Diego)
* T́m Mẹ 
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Từ em cổ tích chập chùng liêu trai
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Cây Mù U  -  Lênh Đênh Kiếp Sống - MỘT MẢNH ĐỜI TRÊN BA BÁNH XE LĂN
   (thơ Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Nỗi Nhớ T́nh duy nhất (thơ Vĩnh Trường  - Exryu Japan)
* Hôn qua biến nhớ (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Giả Như 
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Đoản khúc hai
(thơ Nguyễn Quốc Vọng - Exryu Úc Châu)
* Có một nơi - Vân
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Nhà tranh vắt vẻo bờ sông - Tạm biệt người yêu đi du học
(thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc Châu)
* Mẹ Tôi  (thơ Minh Duy- thân hữu của gia đ́nh Exryu San Diego.)
* Chiều Phú Quốc (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Trăm năm Quốc Học
(thơ Nguyễn Quốc Vọng - Exryu Úc Châu)
* Đến Bao Giờ  (thơ Thanh Tuyền - Exryu Úc Châu)
Không (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc)
* Viết về Trịnh Công Sơn (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Về với nước non - Bóng Dừa   (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc)
* Hạ Cờ Tây (thơ vui của ccNN - Exryu NCA)
* Mùa Xuân đâu ? (thơ Khuôn Trần - Exryu Canada)
* Bài thơ tặng Thung
(thơ Nguyễn Quốc Vọng - Exryu Úc Châu)
* ANH và EM (thơ Thanh Tuyền - Exryu Úc Châu)
* Mùa Xuân  (thơ Nguyễn Trọng B́nh - Exryu San Diego)
* Xuân Về  (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Thêm một mùa xuân  -  Tháng ba trong vườn  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Cành Xuân  -  Ngày Thứ Bảy  -  Loài Ma Dưới Khói   (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc) 

* Hân hạnh giới thiệu tập thơ "Bông Hồng Cho Mẹ" của anh Minh Duy, một thân hữu của gia đ́nh Exryu San Diego. Đây là những bài thơ trao đổi qua E-mail giữa anh và Mẹ anh trong những ngày anh lênh đênh làm nhiệm vụ trên biển cả với chức vụ y sĩ của Hải Quân Hoa Kỳ.

* Xuân Tiêu Vọng Hà Giang ( thơ Hải Đà - Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc dịch) 
* Nhưng t́nh vẫn c̣n đầy   -   Em sẽ về 
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Giọt đắng đua nhau nhỏ xuống đời  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Nhớ Mẹ
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Ve sầu mang quả tim anh 
(thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc)
* Trên nửa đời đi   (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc)
* Vọng cổ (thơ NT B́nh - Exryu San Diego- Nam California)
* Trưa nghe dzọng cổ  (thơ ccNN - Exryu NCA)
* Phong Kiều Dạ Bạc (nguyên tác của Trương Kế - phỏng dịch của Phạm Vũ Thịnh (Exryu 66 - Úc) và Nguyễn Ngọc Ẩn E (Exryu 68 - Japan) 
* Ba mươi năm t́m kiếm (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
*
Pḥng Khuya  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
        * Xem thêm "Pḥng Khuya-2" gồm những bài thơ vui ứng đáp của anh em.
* Áo Sờn Vai  (thơ Lâm Như Tạng - Exryu Úc Châu)
  
Thân tặng bạn Bùi Chí Trung. Chúc mừng bạn trở thành Giáo Sư Đại Học Aichi Shukutoku
* Anh sẽ đưa em về  - Đàn Chim Việt   (thơ Cô Ba Tokai - Exryu NCA)
* T́nh viễn xứ  - Tháng Giêng Tokyo (thơ Vĩnh Trường Exryu Japan)
Hẹn buổi tao phùng (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Khung trời đó, ngàn năm c̣n xanh măi (thơ Phạm Vũ Thịnh - Exryu Úc)
   ( Thân tặng các bạn, những người thương Đà Nẵng)
* Happy Valentine  (thơ ST - Exryu SCA)
* Ngày Lễ Valentine (thơ ccNN - Exryu NCA)
* Quà St. Valentine cho em  - Một đóa hồng cho em (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Chiều trên biển sóng (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Ra Giêng - Ra Giêng 2    (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Tháng hai (thơ Dă Lang - Exryu Toronto)
* Đi Be -   Say  (thơ ccNN - Exryu NCA)
* The senses at the beach (Written by Jennifer Vu - Exryu cousin)
Ấy Ơi (thơ ccNN - Exryu NCA) 
* Đến với ngày mơ (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* You've Always Got Me (thơ Exryu nisei - Yu Nakayama Trần)
Hái lộc đầu năm (thơ ST - Exryu SCA)
* Thiệt mèn ơi  (thơ vui ccNN  - Exryu SCA)
        Thơ họa của TLTM ( Exryu SCA)
       
Thơ họa của VT (Exryu Japan) 
* Nửa đêm trừ tịch xứ người  (thơ Vũ Quyên  - Exryu NCA)
* Đ̣ nhỏ chờ em (thơ Vĩnh trường - Exryu Japan)
* Giao thừa (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Thiếu bóng quê hương  (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)

* Sớ Táo Quân  (Thần Táo ERCT)
* Mai vàng sáu cánh
(thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA)
* Mồng một Tết   -   Viếng chùa đêm 30 
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Xuân Xưa 
(thơ ST - Exryu SCA)
* Mai VàngTrao Anh - Trao Em
(thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Xin gửi mùa đông
(thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Xuân về 
(thơ QC - Exryu Japan)
* Nhớ không em, chuyện chúng ḿnh
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
 
*
 Xuân Bú Dzù  (thơ Nhẩn Nha - Exryu NCA)
* Mùa Xuân trên đất bắc
(thơ nhạc của QC - Exryu Japan)

*
Cùng trông lại  - Xuân Xưa (tùy bút và thơ của L H - Exryu SCA)
Xuân lạnh  -  Tuyết rơi    -   Em biết  (thơ Dạ Lan  - Exryu Montreal)
Cà vạt buổi sáng   -   Chiếc xe đạp của tôi  
(thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan )

 Đêm giáo đường 
(thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Phố bờ đê
(thơ Nguyễn Nam Trân - Exryu 65 - Japan)
Bọn cướp biển thời nay 
(thơ Nguyễn Hồi Thủ  - Exryu 67 - Pháp)

Đêm vô cùng (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Ḷng Mẹ  -  Tuyết  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan )
Mùa thu chết - Những bài thơ nhớ Ba của Quỳnh Chi - Exryu Japan
Tuyết  -   Trăng lạnh  (thơ Dạ Lan  - Exryu Montreal)
Thế hệ thứ hai (thơ Nguyễn Hồi Thủ  - Exryu 67 - Pháp)
Hẻm nhỏ ngày xưa  (thơ Nguyễn Nam Trân - Exryu 65 - Japan)
Trở về thăm mẹ (thơ Lâm Như Tạng - Exryu 70 - Úc)
Ngậm ngải t́m trầm  (thơ Nguyễn Hồi Thủ  - Exryu 67 - Pháp)
Em đi  -  Biển vẫn ngàn xưa sóng bạc đầu  (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Cây trứng cá   -  Trăng lạnh  -  Sưong mai  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
HẢI VÂN , MÂY XANH NUÍ BIẾC (thơ Dạ Lan  - Exryu Montreal)
*  Đường đi lấp nẻo (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Năm tháng hư hao (thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Bạn nối khố   (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan phỏng dịch từ Waga yoki tomo yo )
Làm Mẹ  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Don't Know Where to Start (thơ Yu Nakayama Trần - Exryu Nisei NCA)
* Đường về nhà II  -   Đường về nhà III  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Lambretta  - Gửi người áo trắng  (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Vu vơ Đông về  -  Buồn  - Buồn II  (thơ MTT - Exryu Japan)
* Về đâu  - Trách ḷng (thơ MTT - Exryu Japan)
* Đông côi   -   Vớ vẩn   -  Buồn Tôi Đọng Lũng (thơ VQ - Exryu NCA)
* Kanbaku shitsugen (thơ vui Quỳnh Chi - Exryu Japan)
* Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Đi Chợ
(thơ vui Dạ Lan - Exryu Canada)
Nổi niềm xưa (thơ vui Mùa Thu Tokyo - Exryu Japan)
* Đổi Thay 
(thơ Cô Ba Tokai - Exryu NCA)
* Thôi em ḍng chảy  - Đêm Sóng Nha Trang (thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Đường về nhà  Gịng sông Kamo (thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan)
Mưa Huế    Mặn Mà Yêu Em..  Về Thăm Xứ Huế 
(( 3 Bài thơ trong CD "Huế Thương" của chị Lê Thị Hàn (Exryu USA) ra mắt tại Washington DC  ngày 11/10 vừa qua ))
*
Có chứ em  ( thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
*
Một thoáng mây về ( thơ LH - Exryu SCA)
* Hà Nội Tôi Về - Hỏi Em (Khi Em Về)  -  Vạt Nắng Sài G̣n
(( 3 Bài thơ trong CD "Huế Thương" của chị Lê Thị Hàn (Exryu USA) ra mắt tại Washington DC  ngày 11/10 vừa qua ))
*
Đông Kinh ơi, những con đường (thơ Vũ Quyên  - Exryu NCA)
*
Tuyên ngôn của người chồng 
   
(thơ phổ từ nhạc "Kanbaku Sengen" - Quỳnh Chi - Exryu Japan)
*
Tuyên ngôn của người chồng  (thơ N V Minh Châu - Exryu Canada)
*
Thu nhớ Tri Âm  (thơ Quỳnh Chi  - Exryu Japan)
*
Thu Xưa, T́nh Cũ (thơ Mùa Thu Tokyo)
*
Bầy Bươm Bướm Trắng Đường Phượng Bay  -  Huế Thương
(( 3 Bài thơ trong CD "Huế Thương" của chị Lê Thị Hàn ra mắt tại Washington DC  ngày 11/10 và được giới thiệu trên RFA ngày 27/10 vừa qua. ))
*
Những giọt đời (thơ Lâm Như Tạng  - Exryu Úc Châu)
*
Vào Nơi Gió cát (thơ Vũ Quyên  - Exryu NCA)
*
Thu Nhớ (thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
*
Hoa Cúc (thơ Quỳnh Chi  - Exryu Japan)
*
Hồ Ashinoko - Hakone (thơ Quỳnh Chi  - Exryu Japan)
*
Rotenburo bên hồ Ashinoko (thơ Quỳnh Chi  - Exryu Japan)
*
Thu 2003 (thơ Nguyễn Văn Minh Châu - Exryu Canada)
* CD mới của chị Lê Thị Hàn
(Exryu 63 - Hitotsubashi)
*
Môt cỏi đi về (Thơ Phạm Vũ Thịnh  - Exryu Úc Châu) 
Bài đă đăng trên Văn Học Nghệ Thuật số đặc biệt "Tưởng Niệm Trịnh Công Sơn - 1939-2001" ngày 7 tháng 4 năm 2001.
*
Gió Thu (Thơ ĐQV  - Exryu Japan)
*
Ác Mộng (Thơ KT  - Exryu Canada)
*
T́nh xưa (Thơ QC - Exryu Japan)
*
Chiều Thu (Thơ QC - Exryu Japan)
*
Mắt ướt sương mai (Thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Dáng Thu
(Thơ Mùa Thu Tokyo - Exryu Japan)
* Ngơ Thu
(Thơ  Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Mộng Thu
(thơ VQ - Exryu NCA)
* Dáng Thu Buồn
(thơ MTT - Exryu Japan)
*
Phận đàn bà (Thơ ST - Exryu SCA)
* Tiếng bia chiều nay  - Nổi ḷng người tu bia 
(thơ Nhẩn Nha - Exryu NCA)
* Nghẹn ngào
(thơ MTT - Exryu Japan)
Thêm Một Lần Yêu (Thơ QC - Exryu Japan, dịch theo bản nhạc " Ano subarashii ai wo mou  ichidou")
Mùa Thu Đông Kinh (Thơ của Lê Thị Hàn - Exryu NY-USA)
   Bài tặng riêng ERCT nhân dịp dọn nhà mới
Ly Tan (Thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
Thu xưa (Thơ ST - Exryu SCA)
Dáng Tu Bia (Thơ ccNN - Exryu NCA)
Dáng Thở Than (Thơ ccNN - Exryu NCA)
Dáng Vợ Than (Thơ MTT - Exryu Japan)
* Khoảng cách (Thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
* Mùa thu nhỏ  (Thơ QC - Exryu Japan dịch theo "Chiisai aki mitsuketa")
* Thời học sinh (Thơ QC - Exryu Japan dịch theo "Gakuseijidai")
* Quán xưa phố học (Thơ QC - Exryu Japan dịch theo "Gakuseigai no kissaten")
* Màu trắng là màu người yêu 
   (Thơ QC - Exryu Japan dịch theo "Shiroiro wa koiibito no iro")
* Chiều thu Cali (Thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
* Cô đơn - Tạ ơn Thầy Cô  - Thu Ca (Thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
* Thơ Exryu Nisei :
      - Thơ Cháu Âu Cơ  (Úc Châu)
      - Thơ Cháu Yu Nakayama - Don't Forget You're Still My Friend (Bắc Cali)

Lỡ làng (Thơ Vĩnh Trường - Exryu Japan)
Sầu ly biệt   -   Vắng Anh  -  Bảy chàng Hiệp Sĩ Exryu (Thơ Dạ Lan - Exryu Canada)
Vắng em (Thơ Dũng Kohi  -  Exryu SCA)
Có phải em về giữa chiêm bao (Thơ Vũ Quyên - Exryu NCA)
Gió (Thơ Quỳnh Chi - Exryu Japan, dịch theo lời nhạc Kaze của)
             Có kèm theo lời Nhật và nhạc không lời MID.
Mikoshikusa (Thơ Quỳnh Chi - H́nh Yasuko's HP)

Thơ văn sưu tầm:

* Giới thiệu dịch giả Phạm Thu Giang và "Phúc ông tự truyện" (bản dịch cuốn  "Fukuo Jiden - 福翁自伝", hồi kư của Fukuzawa Yukichi - 福沢諭吉)

* Thông tin về việc mua, tặng và giới thiệu quyển "Phúc ông tự truyện", hồi kư của Fukuzawa Yukichi do Phạm Thu Giang dịch. 

* Cảnh Xuân - Thơ sưu tầm (Bóng - Exryu Canada sưu tầm và chia sẻ)

* Bài đọc đầu năm : "Tài Khoản Vô Giá"

Câu chuyện về những ḥn bi

* Thao Thức (thơ Nguyễn Đức Lợi)  -  Cảm Nhận (thơ Lê Quang Sinh) - Hạt Phù Sa (thơ Đỗ Mạnh Hùng)

* Giận Hờn  (thơ DQH)

Hồ Xuân Hương và Phật Giáo

* Một chuyến đi - Thiên Hương  Thế Kỷ 21, số 186, tháng 10.2004

* Sài G̣n Ngày Ấy - Hoàng Lan Chi    

* Bài ca về Mẹ  (thơ DQH)

* Những vần thơ cho Mẹ  - Nola

* Đóa Hồng Dâng Mẹ - thơ ngamngui qua giọng ngâm Hoài Cảm

* Vài đoản văn đọc "Ngày của Mẹ"

* Những chuyện ngắn về Mẹ

* Tuyển tập Thơ Hoa (sưu tầm của Exryu Diễn Đàn)

* Tương Tư  -  Gặp Gỡ  -  Lưu Học Sinh  (TTTM sưu tầm)

* Buồn đêm mưa  -  Áo Trắng  -  Ngậm Ngùi  (thơ Huy Cận - VP sưu tầm)

* Mùa xuân có thật   (thơ Bùi Chí Vinh)

* Như cây trái Tết (thơ Bùi Chí Vịnh - VP sưu tầm)

* Anh nhớ em (thơ Bùi Chí Vinh)

* Thư bây giờ (thơ Hương Đ́nh)

* Quà Sinh Nhật (thơ Mường Mán)

*  Tháng Giêng (thơ Ngô Thị Thục Trang - VP sưu tầm) 

* Gửi Thủy Tinh (thơ DQH)
*
Fukuzawa Yukichi -
Nhà canh tân giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị  - Nishikawa Shunsaku

Phần 1/2   -   Phần 2/2

Yêu em, Hà Nội và Hoàng Anh Tuấn (Việt Hải - Khoahoc Net)
* Mùa Hoa O Môi
(thơ Lá Me)
Cây bàng bên ḍng sông Đồng Nai
(thơ Khương Hà Bùi)
Thơ và Tôi ( Vô Danh - LHC sưu tầm)
* T́m Nhau (Trần Văn Lương - LHC sưu tầm)
Đôi giày mùa hạ
( Kawabata Yasunari)
Tính Nữ ( Kawabata Yasunari)
Bất Tử ( Kawabata Yasunari)

Cuộc đời Daisetzu Teitarō Suzuki 

http://www.thienlybuutoa.org/LAM/suzuki/suzuki.htm 

* Tuyển tập tường Niệm Daisetsu Teitaro Suzuki - Thư viện Quảng Đức (Vũ Quyên - Exryu NCA sưu tầm và chia sẻ)

http://www.tuvienquangduc.org/Thien/40suzuki7.html 

Vị Sư Chùa Shiga và T́nh Yêu  -  ::: Mishima, Yukio :::
* Cánh tay - Kataude 
::: Kawabata Yasunari :::

* Chiếc ghế đa t́nh 
::: Edogawarampo :::

* Trương Vĩnh Kư - Nhà Văn Hóa Tiên Phong 
::: Liễu Trương :::
*
KAWABATA YASUNARI ( 1899 – 1972 ) ::: Phạm Văn Tuấn :::
* Người đàn ông không cười  - 
::: Kawabata Yasunari :::
* Chiếc nhẫn -   "Tập Truyện Ngắn Trong Ḷng Bàn Tay - Tenohira no shousetsu" của Kawabata Yasunari (1899-1972), Nobel Văn Chương năm 1968

[ Trở về ]