Trang Trương H Sanh

 

 

Hnh

 

 

Vi hng gới thiệu :

 

 

* Du k Myanmar -  Nov 2018

* Du K Buhtan - Oct 2018

* Vết sẹo trn đầu lc 65