Chuột đi Tru đến ...

Ty Ngọc

         

Rồi Chuột ra đi Tru lại đến
Vc bừa vc cuốc bước v thềm
Vo năm Kỷ Sửu ắt nhiều chuyện ?
Ko cy h hục suốt ngy đm ?

* * *

Hậm hực thở than, Tru gắt Chuột :
Năm mi tai ch chẳng c hn
Thin tai lũ lụt khổ dn hiền
Động đất, Hỏa hoạn  Ho .... ri... kn ... ( hurricane )
Chiến tranh khủng bố, kinh tế đen !
Chứng khong thụt li tiền bay tuốt !
Như " Chuột chạy so m vỏ trứng "
Đng l năm Chuột " ướt như Chuột " !

* * *

Chuột rằng : Xin chớ ni vng vo
Năm ta cũng muốn dn ấm no
" Chuột sa hủ nếp " thật nhiều tiền
Kinh doanh thắng lợi thnh cng đến
Dn gian ton ci sống bnh yn
Ai ngờ hủ bể, sinh nhiều chuyện
Ta đy cũng buồn tiếc lắm ơ !!!

* * *

Thấy Chuột ra đi, Tru cảm mến :
Khoan đi dừng lại, ta nng chn
Chc Mừng Năm Mới đn Tn Nin
Cầu chc Exryu ti đầy tiền ,
Hạnh Phc An Lnh sướng như Tin ...


Ty Ngọc ( Paris , Tết Kỷ Sửu 2009 )