Trang Túy Ngọc

 

 

Mười thương Xuân nhớ ♥ …

Một thương Xuân ánh mắt nàng
Để nhung để nhớ vội vàng t́m yêu

Hai thương Xuân dáng mỹ miều
Thon thon gót nhỏ yêu kiều nao nao

Ba thương thánh thót dạt dào
Như Xuân hoa thắm ngọt ngào tim anh

Bốn thương tóc xơa Xuân xanh
Ngây thơ vô tội mong manh cuộc t́nh

Năm thương miệng khẻ xinh xinh
Xuân cười thỏ thẻ cho ḿnh nao nao

Sáu thương da mịn hồng hào
Mai vàng hờn dỗi Xuân đào hờn ghen

Bảy thương tính nết dịu hiền
Xuân về lóng lánh hôn viền mắt em

Tám thương Xuân chở t́nh đêm
Bóng ai thấp thoáng bên rèm ái ân ?

Chín thương Xuân lấm bụi trần
Đoan trang nét đẹp thiên thần tóc mây

* * *

Xuân t́nh chưa uống mà say
Mười thương... chót dại mỗi ngày nhớ nhau !

Túy Ngọc ( Paris 26/01/2008 )