Những câu chuyện quanh ta!

Vũ Đăng Khuê

D cũng đă hơn 3 năm, k t cái lúc “Dch t x l sang đây” th́ anh em trong đi gia đ́nh chúng tôi vn chưa có cơ may tái ng dù cũng có nhng lúc trao đi qua Viber hay Messenger. Nhân ngày l Chúa Lên Tri ngày ch nht va qua (29/5). Hôm đó tri trong đp, không khí d chu v́ đang là lúc giao mùa gia mùa Xuân và mùa Mưa (Tsuyu).  C nhà đă cùng đc li cu nguyn, xin Chúa và xin ông bà b m đang trên cơi y, cu nguyn cho con cháu luôn mnh khe và hanh thông. 

Hài ct ông bà được đt nhà th Hatsudai ca qun Shibuya. T nhà ga Yoyogi Hachiman ca đường tàu Odakyu cách nhà th khong 10 phút đi b nếu đi thư th. Khác vi m cháu, nếu đi siêu th lùng mua đ sale, hay đ na giá th́ luôn luôn “Em đi chàng theo sau”, nhưng khi vượt qua ch “tm dung” là cái qun Sagamihara nh bé, giáp ranh Tokyo rng ln, th́ tôi ch đng. “Nè, nh theo tôi, coi chng lc đó” và luôn luôn “Tôi đi trước, bà lo đo theo sau”. Vn đi nhanh, có cái tt “va đi, va li” (mt cái "tt” xu ca tôi tri ban không b được), tôi b bà xa c đon. Đi mt lúc, li phi gim tc đ đ ch đ đi, thnh thong có tiếng nhc nh: “Anh phi đi thng lưng, vch trước cho ḿnh hai đường thng song song, đng lng sang bên phi ri bên trái”. Đi b theo kiu Lê Thip vi ông sư gc Bit Đng hay đi b vi ông Ngô Vương Toi ca “Sui Ngun Tươi Tr” th́ tôi chưa đt được, nhưng c đi c li như tôi th́ thế nào mà ch ti nơi. Tôi ph́ cười t hi: “Đi b mà cũng phi tp à”. 

undefined

Nhà th Hatsudai
 

Nhc li chuyn nhà ga Yoyogi Hachiman là tôi nh ngay đến nhng ln “đt kích” hay nhng ln t hp “đ̣i t do dân ch” mà mc tiêu là s quán bên thng cuc. Thường th́ phi ra khi nhà ga xong leo lên cái cu ngang đi b mi ra con đường chính, nhưng bây gi th́ không, bước ra khi xe đin có cái thang máy dn ta ngay ra con l chính. Tri! mi 3 năm mà thay đi khá nhiu.  

Đa đim đt hài ct ca ông bà được đt dưới mt cái hm rt rng, được thiết kế li vi nhng bc tường bao quanh được trang đim màu xanh da tri trông rt du, khiến ta có th tưởng tượng đến ngay nước Chúa.  (Trước đây cũng là nơi tôi đă t chc bui hát vi Thanh Lan-Phm Duy tháng 11/1974). Anh em chúng tôi đă đc kinh và tng người cu nguyn, mt khong 30 phút. L thường th́ sau bui cu nguyn, chúng tôi s có mt bui ăn trưa, nhưng t́m hoài cũng không th  có mt nhà hàng nào dám cha vài chc người nếu chưa đt trước trong thi bui dch bnh này. Đành trao gi nhau vài câu thăm hi, chp vi nhau vài tm h́nh, trao cho nhau vài món quà tng v́ gia đ́nh cô em bên Úc cũng có mt. C̣n cu em th́ bn công vic, gia đ́nh 2 cô em, th́ măi tn x C Hoa chc ch được nghe k qua “mng” gia đ́nh. Anh em ti tôi đă ha vi nhau khi nào hết “dch” s có bui gp g c nhà. Chúng tôi tm chia tay nhau. Ai v nhà người đó và mong ngày tái ng s gn hơn v́ ai ny cũng đă gn đến tui….. 

Tuy không đy đ nhưng Đi Gia đ́nh tôi đă có mt bui gp g “mt đi mt” rt cm đng. 

Li dng hiếm có dp ăn cơm chung, Gia đ́nh tôi 4 người đă r nhau ra Shinjuku ăn trưa. Đúng là Shinjuku, mt thành ph hoa l nht nh́ Tokyo tht sinh đng, đy p người  là người, khác hn vi nhng “thinh lng” vào 1 hay 2 năm trước. Tng cp, tng đôi, tng đoàn, xe c tp np lượn qua lượn li, các tim ăn các tng cao nht không c̣n ch trng. Chúng tôi phi “ghi danh” ch đi. M cháu sut ngày cnh “nương khoai băi sn” thy s đi ca “Shinjuku” c đ̣i chp h́nh ….lưu nim. Tôi và 2 cô cu th́ đă quá quen, nhưng cũng phi công nhn Shinjuku đă tr li trong t́nh trng “b́nh thường mi”, ch khác mt điu mà ai ny cũng nhn ra: “người người đeo khu trang, nhà nhà đeo mt n”. Ch có mt điu tôi hơi tiếc không được phép “lai rai” vài ly lúa mch. Ôi Kirin, Sapporo, Yebisu….người đâu thế. Trong lúc “hàn huyên”, cu con tôi đt nhiên hi: “B thích màu ǵ”? Chưa kp tr li th́ m cháu “nhy vào”: “Cho b màu xanh da tri đi”. Tôi cũng ch biết thế nào nhưng cũng đoán là sp đến ngày ca B th́ cô cu đang d tính cho tôi cái ǵ, cũng ging như đến ngày ca M, thế nào nhà cũng có vài cành hoa đ.  

B con tôi đă có mt ba cơm chung ln th nht trong năm nay. Ti tôi ăn tht chm, va ăn va nói chuyn. Mt khung cnh tht hiếm có dù đă chung mt nhà my chc năm. Mai này, các cô cu ri s mi người mi ng. Nhà ch c̣n 2 con kh già. Mt con kh “tt” lo cho mt con kh “bnh”. Tonikaku. Ba ăn cơm chung đáng nh

Thôi ta sang chuyn khác. 

T ngày có em v…..nhà ḿnh bt ê ch! 

Tri tuy đă sơ h, chun b cho mùa mưa (tsuyu) sáng dy vn c̣n hơi lành lnh, ch mun ri lp chăn mng va đ m, c tiếp tc d li “nhng gic ng vùi” nhưng mt c trng ra…v́ la tui đă bt đu t con s 7. Ngước c lên th́ thy “em” nm ngay trên đu bt ng “ta sáng”, vài gịng ch hin ra hoc mt h́nh “minh ha” kèm theo li chúc: “th hai yêu đi, th ba thành công, th năm an lành…. th sáu ng ngon”, “Mi s an lành trong mt ngày b́nh ḿnh rc sáng"…., hoc nhng clip nhc nghe đ tái người. H́nh như my li chúc hay clip này ca bn ta gi vào na đêm… v sáng v́ thnh thong đang say gic mng có mt vài tiếng “lích” nho nh va đ lt tai. 

Thế là mt nhm mt m, ôm “em” vào ḷng trong tư thế trùm chăn ri “vut qua kéo li”…. và mt ngày mi bt đu.  

--------------------- 

“T ngày có “em” v…th́ thế gii h́nh như nh li tin li vô cùng. Ch vi ba cái đ “qut qut” ca “Táo khuyết”, Android đ loi ta có th biết được mi chuyn chung quanh rơ ràng, h́nh như c thế gii nm trong tay ta vy.  

Tin li quá ch bn ta, nhưng có mt chút kt nho nh là c phi lướt lên lướt xung, qut qua qut li, link ti link lui, mi c li thêm mi mt, ri đôi khi không th nào tr li phn “nguyên gc”, nht là khi mun t́m hiu tn t́nh mt vn đ nóng bng, thnh thong li b “trt qut” khi say mê, nên nhiu khi xe đin “vượt quá làn ranh”, qua luôn cái ga mà ḿnh mun xung, hoc khi bước vào vùng “không ph sóng”.v.v…  

Nói th́ nói thế, nhưng nhng lúc mun “lên mt thy đi” vi ai đó, vi m cháu chng hn, luôn luôn dn ḷng: phi t́m hiu rơ ràng tn cùng câu chuyn đ mà gii thích rành rt cho có bài có bn, sensei (thy giáo) mà. Lơ tơ mơ là lănh ngay ba cơm vi rau “đay”, tht “bm” “xt, tht “nghin” mướp “đng”...... v́ thế “nhu cu” có mt t báo giy hay sách giy cũng là điu không th thiếu. Mt cu lut sư trong nước b nhà nước “trù dp” đă có nhn đnh khá hay v.... “giy”: "Hôm nay li mua mt đng sách đ đc. Ngi ngm nh́n sách, đưa tay chm vào sách, là khoái cm ln nht ca tôi. Thú tht, không thích Kindle lm là bi thiếu khoái cm nói trên." 

Thú đc và s sách giy này th́ ḿnh cũng có t lâu, thnh thong vn nhn được sách t t sách Tiếng Quê Hương do Uyên Thao, mt đàn anh ca c kư gi Lê Thip ch trương sáng lp năm 2001. 

3 năm trước, nghe li r rê ca mt thng em, tôi đă có tên trong tuyn tp “Kư c Vn Vt, Chuyn X Phù Tang”, mt đc tp ra đi sau 30 năm cm…. phn. Bun bun ly ra ngm, gi vài trang…chán th́ xếp vào. Mà thôi cũng đ, ch c̣n đ̣i hi ǵ na.

----------------  

Thú tht là nh “em” nhiu lm. My năm trước, sut my tháng tri nm mt ch, ngoài cái TV, th́ không c̣n “thú vui ǵ khác”, đ “em” ngay bên cnh, bun bun vi tay qut qut vài cái là có th tm hiu….., t́nh trng bnh hon ca công nương mà nay đă thành hoàng hu có khá hơn trước hay lâu lâu vn c̣n mt ḿnh mt bóng? nghe li tiếng hát ca cái cô ca sĩ có cái dáng huyn mà ḿnh thích t thu “ngày hai bui cp sách đến trường. Yêu T.L qua tng bài ca nh ….và c̣n được đc li bc bch “Chuyn t́nh ca cô Út”, mt tác gi chưa mt ln gp mt t x “Chut túi”, chuyn lm phát, chuyn tàu ch́m, chuyn “đu mùa kh”, chuyn t́nh không suông s ca công nương Masako và anh chàng búi tó Komuro….. c̣n nhiu lm k hoài không hết….  

Nói tóm li, nếu “without you” th́…. “que sera sera” và mi chuyn s đi vào….. bế tc, lâm vào…. “trm cm”, mà trm cm th́ con người s thành thế nào th́ bn ta đă rơ, nghe cái tên không cũng đă s.  

Xin trân trng t ḷng biết ơn “em” măi măi.

 

See the source image        See the source image 

 

Chú thích: “Em” đây là cái Ipad, cái Tablet mà có mt ông và mt bà bn “xúi” tôi mua pḥng khi “cơn lười” đến, đ ngay bên cnh và bm bm khi đă đến cơn, na chng hết ư th́ đ đó, khi lên cơn th́ bm tiếp. Tôi có ri, ông bà ơi, tôi cũng đă sm thêm mt cái bàn phím nh bâng ngay bên cnh và ni qua ni li bng cái Bluetooth, nhưng bm tiếng Anh, Nht th́ không có vn đ, nhưng sang tiếng Vit th́ bó tay và tôi cũng trăm ln van xin bác Google ch dn, nhưng cũng ch ăn thua. Quân ta có ai biết th́ làm ơn ch dn. Tôi sang chuyn khác.   

Chân thành cám ơn “ông”! 

Tôi nghe tên “ông” và nhiu “ông” khác ni tiếng không thua kém ǵ “ông” cũng c 10 năm ri, do đó tôi chưa “đăng kư” v́ cm thy chưa có nhu cu, nhưng có vài người bn biết rơ v “ông” đă vn kế và bo tôi nên mau mau gia nhp cái chung cư do “ông” qun lư, đ may ra “ông” có th t́m h tôi cái du vết ca nhng người ngày xưa cũ, ri li biết được thêm nhiu điu “mi l”. Nghe cũng có lư, tôi đă “chính thc” làm đơn xin là mt thành viên ca “ông” t ngày đó. Mà tht vy bà con cô bác ơi!  

Năm nào cũng vy, c đến cái ngày tôi có mt trên cơi đi này mà tôi “l di” thành tht khai báo khi làm đơn xin gia nhp, “ông” cũng báo trước, thế là tôi nhn được bao nhiêu hoa qu, bia rượu, li chúc, hoa c mt.  

Tôi có th nhn được ngay câu tr li t nhng ǵ ḿnh mun biết, thnh thong li được “chít chát” cho qua thi gi vi người chưa quen biết hoc đă tng “nhn mt” không tn ...xu teng nào c

“Ông” tht tài t́nh, không hiu “ông” có “bí quyết” ǵ không mà “ông” c̣n biết c nhng người mà “ông” bo là tôi đă tng quen biết. Không biết “ông” da trên “tiêu chun” nào mà “đnh v” hay thế nh? Tôi t́m bn cũ, đánh đi vài gịng ch trong mc “t́m người” th́ ông s cho ra bao nhiêu là “bn” và tôi c thế là tha h chn “bn” đ “giao lưu”. 

Thế là tôi đă biết người đó, thi đó, nay đâu và đang làm ǵ.  

“Ông” mang c thế gii “kiến thc” vào đi sng riêng tư ca tng nhà, tng người. Bn tôi hôm nay ăn ǵ, bà kia đang mua sm đâu, món này nu theo kiu này mi đúng là món “Hà Thành” hay thc ung kia “pha” theo kiu n mi bt ra được cái sành sơi ca gii “nhâm nhi” và c̣n nhiu lm.  

Tôi “thy” bn tôi dù đu bc trng nhưng c̣n rt đp dù tri qua nhiu ni “phong sương”.

Tôi được ngm nhng “bông hoa” dù tên chưa mt ln nghe, hoc nhng đ “trang sc” r nht nh́ “thế gii”.  

Tôi mun ăn ca l, mun ung vt hiếm ch qua vài hàng “inbox” là “quà” s đến tn tay.

Tôi xa quê cũng lâu lm, h́nh nh v nơi chôn nhau ct rn, Saigon, thành ph đă nuôi và dưỡng tôi sut my chc năm chưa mt ln ghé bến, con đường Nguyn Thin Thut hm 16 nhà tôi, cái trường Thăng Long ca 2 thy Vũ Bo u và Phm Huy Ngà mà tôi có mt ngay t lúc trường mi m (1970) nm gn cui đường Hng Thp T, đi din là cái công viên Khi Đnh đă m nht hn trong đu óc, nhưng nh ông nay th́ tôi biết rơ tn tn qua nhng chương tŕnh trc tiếp mà bn ta gi là con “chim lai” đc ngược. Tôi ch cn mt cái “lích” khe kh sau vài gịng hi mang tính cách “cu may”. 

Tôi cũng hc hi t “ông” thêm nhiu “ngôn t” mà chưa được nghe bao gi. “Ông” cũng là mt cái “kho” lưu tr tt c nhng “v vn” ca tôi sau khi tâm s vi ông t ngày gia nhp v́ c vài ln thay máy hay b trc trc là tt c “biến mt” dù đă cn thn “bách p”, nhưng đ đâu trong cái nhà “bé xíu” th́ cũng không.... biết luôn nhưng nh ông th́ “K nim cũ vn c̣n nguyên vn đó”. 

Ông gii ghê!  

Nhưng bên cnh có nhng h ly khá “bt ng” v́ nhng li “kết bn” đy mơ h, hư hư o o t nhng x s chưa nghe tên bao gi c, hoc nhng “h́nh bóng” đy ma quái. Thuc loi “Hai Lúa”, thnh thong bm nhm và tôi .....lănh đ. Điu này th́ bn ta chc cũng dính không ít th́ nhiu. Câu tr li s tùy tng trường hp. Xin đ phn tr li dành cho bn ta.


Cũng c̣n r
t nhiu nhng “chc năng” trong “ông” mà tôi vn chưa biết dù đă nh các bác Google gii thích vi loi “ch Vi
t” ngày nay. Tôi vn đang đi t́m và tôi mong tôi s gp.

Nhưng nói trước là “nim vui” cũng không thiếu và “ni bun” th́ đy ry đó nhé. Bây  gi th́ tôi c b thế này, c vài tiếng li hin ra mt vài chc cái “lai chim” cái x s xa lc, xa lơ. Thnh thong tôi cũng hay l di lích vào, ni dung th́ cũng ch có ǵ là vi phm thun phong m tc, nhưng ch hiu h đang làm ǵ, nói ǵ. Mun chn li, đă t́m đ cách nhưng vn vô phương. Có cách nào hay bn ta ch giáo.  

Lâu lâu cũng có vài bn “có ḷng” giúp tôi: “Nếu mun tăng like hay tăng đ “tương tác” ǵ đó th́ xin c liên lc.” Cám ơn bn, đi vi tôi thế cũng là quá đ ri, xin đ “tm ḷng” đó cho người khác nhé. 

“Ông” tên là FaceBook và nay đă đi h thay tên “Mê Ta hay Mê Tê” tùy theo cách đc. 

V vn cho hết ngày, đ ch ngày mai ri ….cũng thế.

 

 

 Vũ Đăng Khuê