Chủ Nhật (9/12) vừa qua là một ngày Chủ Nhật đáng nhớ,một ngày Chủ Nhật như được thay máu, để huyết quản rần rần thôi thúc trái tim .
Tuổi trẻ VN đă làm 1 điều đáng kể,nhà nước VN cũng biết chọn lúc làm ngơ, và bà con Hải ngoại cũng đồng ḷng ủng hộ .
Bỏ qua những lời tuyên truyền gây chia rẽ để nhận thấy rằng dù có giữ hai chữ b́nh yên, trong chúng ta cũng đă có nhiều người thấy ḿnh bừng bừng như được trở lại cái thời trai trẻ xa xưa .
Để được hướng về nơi có Trái Tim Tổ Quốc .
Bao năm qua, Trái tim đó có người tưởng đang là Hà Nội, hay có người ngỡ đă nằm lại tại Sài G̣n .
Nhưng ở ngày Chủ Nhật vừa qua, dù nhịp đập được rung lên ở hai thành phố đó, có lẽ chúng ta ai cũng thấy rất rơ rằng, Trái tim đó đang bừng bừng cháy bỏng ở một vùng Hải đảo rất xa. Nơi đă có biết bao anh hùng không tên tuổi nằm xuống dưới bóng đủ ngọn cờ nước Việt, nằm xuống chẳng phân biệt, nằm xuống chảng ngủ yên .
Xin gửi bài thơ này để mong được tiếp nối, sắp hàng cùng tuổi tre? VN trong Ngày Chủ Nhật 16/12 sắp tới này .

  TRÁI TIM TỔ QUỐC

Anh ngă xuống, xưa vàng nay đỏ thắm
Th́ cũng màu máu thịt một Việt Nam
Giặc dẫu cố vùi anh vào sâu thẳm
Th́ anh linh vẫn vang dội tiếng gầm

Muôn hào khí giữa trời xanh biển mặn
Tụ thành lời hiệu triệu gởi trần gian
Từ ông cha mở cơi thuở thuyền nan
Bao lồng ngực giáp đầu thương mũi đạn

Anh chưa ngủ bởi ngàn ngàn vạn vạn
Dậy cùng anh, Đất Mũi đến Nam Quan
Khắp năm châu dân Việt cũng sẵn sàng
Chờ một cánh tay vung ngày trả hận

Ôi Trường Sa dẫu mịt mù hải phận
Ôi Hoàng Sa dù nhỏ tựa đầu tăm
Khi lời anh truyền vọng tiếng hờn căm
Th́ Hải Đảo đă thành Tim Tổ Quốc

Hôm nay nữa những người c̣n nợ nước
Bước theo anh đang sát cánh thành hàng

Vinhtruong,
(Viết cho ngày Chủ Nhật 16/12/2007)