Ngày lễ Phụ Thân

Hôm nay ngày lễ Phụ Thân
Con nhớ về ba qua các trận đ̣n khốc liệt
Những h́nh phạt của uy quyền và kỷ luật
Mỗi khi con trốn học rong chơi

Viết đôi ḍng xóa xóa gạch bôi
Nàng thơ cũng sợ đ̣n trốn đi đâu mất biệt
Thật bất công khi ba yêu con cho roi cho vọt
Mẹ yêu con bằng những bữa ăn thơm phức ngọt bùi

Khi con khôn lớn nên người
Con mới hiểu công cha như núi cao sừng sững
Chỗ dựa cho đời con rất vững
Thân đại thụ vươn tàn che mát đời con

Từ vùng hồi ức bị xoáy ṃn
Những lằn roi nối đuôi tàu hoả tốc
Dắt d́u trên con đường thẳng lối
Đưa con qua những ngă rẽ, khúc quanh

Hôm nay ngày lễ Phụ Thân
Thầm cám ơn ba qua ngàn trùng chia cắt
Bóng ḥang hôn đổ tràn vùng Thái Sơn ngăn ngắt
Ngọn hùng tâm vẫn dơi bước con đi


Vũ Quyên