Thu vng đổ l che nghing dấu hờ

Bước xưa xao động sơn h
Rừng phong xo xạc cong t lụa bay
Go mềm rối lọn tc my
T huy con nắng đổ say tứ bề

Lối mn nu bước sơn kh
Trăm năm giọt nhớ rớt m khc tnh
Đường quanh co dấu bng hnh
Đổ ta con dốc điu linh một thời

Em che vnh nn bời hời
Dư dng lệ chảy ngược đời chia hai ?
Đường em thu l vng bay
Đường ta thu cũng gội đầy oan khin

Ơi em tri cấm muộn phiền
Thu vng đổ l che nghing dấu hờ
Bước xưa xo xạc đi bờ
Ru tnh lỡ giấc mơ hoa mượt m

Thương em bước nhỏ chiều t
Nhnh thu gầy động bao la đất trời

 

Vũ Quyn

 


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyn xin gởi về  vuquyen@erct.com