Trang ccNN

Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com

 

Chuyện c gi hi ch v thằng Phải Gi

Bn B Mụ Rớt

ĐẦU ANH L CẢ MỘT ĐỒI TRƠ VƠ

C Long v Cu Cậu  

  Cấm Khẩu  

  Hồng hồng tuyết tuyết  

  Chữ Hn  

G Chơi Trống Bỏi  

Gi g "Trống Thu"  

m Xun ốt Pho  

Tết nhứt  

Vịnh ch Trống tơ  

Vịnh ch Ếch gi  

  i Thi    

  Hồi Xun Ư ?   

  Dz i   

  Rối Reng   

  Sinh nhật 52 - ccNN   

  Ở đợ chẳng tnh cng - ccNN   

  Bi thơ tặng em - ccNN   

  Sao em lại trở dza - ccNN   

  Cả ọi - ccNN   

  Vẫn nốc Ế nhiều để sương sương   

  Hạ Cờ Ty   

  Chim Cu      (thơ ccNN)

  Say   

  i Be   

  Ấy Ơi  

  Thiệt mn ơi  

  Xun B Dz   

Vớ vẩn    

Tiếng bia chiều nay  

Nổi lng người tu bia