Exryu Ton Cầu Hội Ngộ tại c Chu

Đn tiếp chị Đo Tơ đến từ San Jose (2)

 

Chị Đo Tơ v Chị Hạnh (vợ A Trung) bn chợ Queen Victoria Market

 

Pha sau lưng chị ĐT l Melbourne Central nhn từ Market


Sau đ, chng ti gh vo "thử thời vận" cht đỉnh trong Casino Melbourne, nhưng khung cảnh ny chưa được php đưa ln. V nếu trng th phải "chi" m thua th Anh Lin "guở".

Rời Casino, v ăn uống xong, chng ti gh xuống Williamstown uống c ph, ăn bnh, ăn kem. Qun kem nằm cạnh st bờ biển, gi nh nhẹ nắng nhạt thật hữu tnh. Nơi đy chng ti c cuộc gặp gỡ với Anh Trần Việt Hng, cng ngồi ăn v hn huyn sau "ba mươi ba" năm hơn c thể (?)


< Hẹn gặp lại ngy mai - MVH>