Exryu Ton Cầu Hội Ngộ tại c Chu

Hội Ngộ  tại Dragon Restaurant

< chia sẻ của anh Mai Văn Ho - Exryu c Chu >

 

Hnh kỷ niệm trước khi ăn

 

 

Sempai 64 ~ 69

 

Kohai 72

 

 

Trước khi QUẬY 

 

 

DZ

 

 

Mai Văn Ho dz lun x dầu

 

Nhạc "thnh phng" với "Ti muốn" tm loi th đi hoang...

 

Ca sĩ Bắc Cali

 

 

 

L Văn Dũng san (NCA) v Trần Thọ Thiện san (71 - Malaysia)

 

Trẻ mi khng gi - Oshidori fufu của Bắc Cali