Exryu Ton Cầu Hội Ngộ tại c Chu

< Hnh chia s3 từ anh PPH v anh em Exryu c Chu >

Homebush Bicentenial Park

 

 

 

 

Tiệc Hội Ngộ

 

 

< Cn tiếp - sẽ upload sau >

By giờ l 6:00 PM giờ Sydney. Anh em đang dng cơm tối v sau đ l karaoke