Hnh ảnh bonenkai của gia đnh Exryu c Chu

Melbourne 24-25/12/2004

Bonenkai của gia đnh Exryu c Chu năm nay được tổ chức tại Melbourne với sự tham dự của nhiều anh chị. ặc biệt c anh chị Bi Ch Trung từ Nhật, anh chị ặng Văn Bng, anh chị V Văn Ẩn, anh chị Phan nh Bch từ Sydney đến chung vui.

Hng pha sau : Anh Trương Văn Tn, anh ặng Văn Bng, anh Phan Phi Hồng, anh Trần Việt Hng, anh V Văn Ẩn, anh Phan nh Bch, anh Lm Triệu Ln, anh Bi Ch Trung, anh Nguyễn An Trung, anh Mai Văn Ho

Hng ngồi :Chị Setsuko (Tn), chị Hạnh (NA Trung), chị Phương Lan (Ln), chị Ngọc (T V Hng), chị Huỳnh (Bng), chị Miwako (BC Trung), chị Nga (Ẩn),

Hng quỳ pha trước: chị Xun Lan (Bch), chị Hằng (Ho), chị L (Hồng)

 

Exryu NISEI

 

Anh Bi Ch Trung, anh Lm Triệu Ln, anh Thiện (thn hữu), anh Mai Văn Ho, anh V Văn Ẩn, anh Phan Phi Hồng, anh Phan nh Bch, anh Phạm Hồng Thi, anh Quch nh Hun, anh Nguyễn An Trung

 

Chị Miwako (BC Trung), chị Setsuko (TV Tn), chị Phương Lan (Ln), chị Hạnh (NA Trung), chị Xun Lan (Bch), chị L (Hồng), chị Nga (Ẩn)