Shin-nen-kai của Exryu Sydney - c Chu

Jan 9th 2010

 

Thứ bảy ngy 9 thng 1 năm 2010 vừa qua tại Bankstown RSL Club gia đnh Exryu Sydney (c Chu) đ c một buổi tiệc shinnenkai ấm cng. Buổi họp mặt shinnenkai thật vui vẻ với sự tham dự của anh Đặng Văn Bng v chị Huỳnh, anh Phan Phi Hồng v chị L, anh Hong Trọng Long v chị Nương, anh H Hu v phu nhn, anh Nguyễn Quốc Đạt v chị Minh, anh Phạm Huy Hong v chị Thu, anh Huỳnh Thuận Ha v chị Vn, anh Thi Anh Tuấn v chị Thuỷ, anh Nguyễn Chu Nam v chị Lan, anh M Hn Sư, chị T v chu gi, chị V Thanh Vn (phu nhn anh Nguyễn Hồng Qun ..

Mời xem vi hnh ảnh chia sẻ từ anh Ha. Cm ơn anh Ha v gia đnh Exryu Sydney với những hnh ảnh thn thương ny.

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

 

<よいお年を - また会いましょう>