Gia đ́nh Exryu Toronto

tiếp đón Exryu Ohio

Ngày 1 tháng 9 năm 2007 vừa qua gia đ́nh Exryu Toronto đă có một buổi họp mặt tiếp đón anh chị Nguyễn Tiến Quang (71, Yamagata-dai) từ Ohio qua. Buổn họp mặt được diễn ra thân mật trong t́nh Exryu mà anh em Toronto dành cho nhau. Mời xem thêm cảm tưởng của anh Nguyễn Tiến Quang qua bài "Những nẻo đường tới Toronto".

 

IMG_5009.jpg image by Exryu   IMG_5008.jpg image by Exryu   IMG_5010.jpg image by Exryu

 

IMG_5011.jpg image by Exryu   IMG_5012.jpg image by Exryu

 

IMG_5013.jpg image by Exryu   IMG_5014.jpg image by Exryu   IMG_5015.jpg image by Exryu   IMG_5017.jpg image by Exryu

 

IMG_5018.jpg image by Exryu   IMG_5019.jpg image by Exryu   IMG_5020.jpg image by Exryu

 

IMG_5021.jpg image by Exryu   IMG_5026.jpg image by Exryu   IMG_5027.jpg image by Exryu   IMG_5022.jpg image by Exryu

 

IMG_5023.jpg image by Exryu   IMG_5029.jpg image by Exryu   IMG_5024.jpg image by Exryu