Giới thiệu Tennis Club của Toronto Exryu

Toronto đă cuối thu nhưng hôm nay trời rất đẹp và ấm. TER chúng tôi gặp nhau chơi Tennis khá đông đủ. Xin gửi đến các bạn 1 vài tấm h́nh giới thiệu TER Tennis Club. Người đứng giữa là Nhà D́u Dắt Pha san. Coach Cường san tới sau và có đi ăn trưa chung. Vắng mặt Cổ Đông Viên Lộc san, đôi khi tới sân Tennis để rủ anh em đi ăn trưa hay đi uống kohi. (Thông tin và h́nh ảnh chia sẻ của anh Đinh Quốc Vượng trên WW msg# 9500 ngày 30/10/2005.)