Hnh ảnh anh Lương Tấn Tước về thăm Nhật Bản

Nhn dịp anh Lương Tấn Tước (63, Hokkaidodai) từ England về thăm Nhật Bản v cũng vừa đng ma hoa anh đo, anh em Exryu Japan đ c một buổi hanami thn hữu. Mời xem vi hnh ảnh natsukashi chia sẻ từ anh Nguyễn Tr Thức.

04032005-01.jpg (102446 bytes)

04032005-03.jpg (90546 bytes)

04032005-04.jpg (75083 bytes)

04032005-05.jpg (161939 bytes)

 

04032005-06.jpg (101426 bytes)

04032005-07.jpg (154295 bytes)

04032005-08.jpg (90268 bytes)

04032005-10.jpg (125774 bytes)