Tập hnh ảnh tưởng nhớ Anh V Văn Hu

(5 thng 10 năm 1950 - 5 thng 6 năm 2010)

 


 

Trước nh ga Okubo (2008)

Trước trường Nhật Ngữ Kokusai (2008)

Thời du học

 

Giải bng trn Kanto-dai. Anh Hu hng đứng, người thứ hai t tri sang

 

 

 

 

Anh Hu bn phải

 

Anh Hu bn phải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với gia đnh Exryu France

 

 

 

 

*  Hnh ảnh do chị Mỹ Hoa, anh Nguyễn Phong Quang v gia đnh Exryu chia xẻ