Trang đặc biệt Tưởng nhớ

Exryu Đôminicô Nguyễn Trung Bửu

(72, Iwate - dai)

(  5  tháng 8  năm 1952  -  7 tháng 4 năm 2020  )

 

Lời Tiễn Biệt

Cáo Phó

Những hàng chia tay từ gia đ́nh Exryu

 

Vô cùng thương tiếc báo tin

Anh Nguyễn Trung Bửu (72 Iwate-dai)

Đă từ trần ngày 7/4/2020 tại Sydney - Úc Châu, hưởng thọ 69 tuổi.

Thành thật chia buồn cùng chị Bửu và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin linh hồn Đôminicô sớm về hưỡng nhan thánh Chúa.

Anh em Exryu Cuối Tuần

http://www.ERCT.com

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thật bàn hoàn khi nghe tin Bửu đả ra đi, dân Iwate ḿnh lại mất thêm một người bạn, mấy năm trước anh Khuôn đả bỏ anh em ra đi rồi bây giờ đến Bửu....

Mới tuần trước có nói chuyện với anh Dân, Minh trên facebook bàn chuyện dân Iwate ḿnh sẻ có dịp gặp lại nhau, bàn chuyện ngày xưa..... củng có nhắc đến mầy, cứ tưởng mầy vẩn c̣n ở Pháp?

Vẩn nhớ nhiều kỷ niệm với Bửu ở Morioka , tụi ḿnh cùng đi cày chung với nhau....

Em xin thành thật chia buồn cùng anh Lư và gia đ́nh Bửu ,

Nguyện cầu linh hồn Bửu sớm về với nước trời, thật b́nh an nơi miền cực lạc.

Hùng Iwate và gia đ́nh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn bạn Nguyễn Trung Bửu vừa qua đời, xin thành thật chia buồn từ đáy ḷng với bạn đồng song

Nguyễn Chánh Lư và gởi lời thành kính phân ưu với toàn thể gia đ́nh !

Tokyo

Tô Bửu Lưỡng/Đào Thị Minh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thật là buồn, bất ngờ nghe tin anh Nguyễn Trung Bửu đă ra đi vĩnh viễn.

Trong thời gian ở Nhật, anh Bửu đă tận tụy giúp đỡ cho nhiều thuyền nhân trong những ngày đầu khó khăn khi mới đặt chân đến Nhật.

Nhớ ngày gặp lại anh Bửu trong dịp Hội ngộ Exryu năm 2007 tại Sydney, nói chuyện với nhau chưa thấy thấm vào đâu, mà nay người bạn đă ra đi.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh anh Nguyễn Trung Bửu.

Và cầu nguyện cho hương linh anh Bửu sớm tiêu diêu cỡi vĩnh hằng.

Nguyện Mỹ Tuấn (Exryu Tokyo)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin chân thành chia buồn cùng Lý . Ước mong Bửu an vui nơi miền cực lạc .

Thành kính phân ưu .

Quang - Nhẫn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin thành kính phân ưu đến gia đ́nh và tang quyến về sự ra đi của anh Nguyễn Trung Bửu.

GĐ Dac Dao.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin thành kính chia buồn đến gia đ́nh anh Bửu. Cầu xin anh được sớm về nơi vĩnh hằng .

Thành Kính Phân Ưu

Trực - Exryu 71

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin chia buồn cùng anh Lư và gia đ́nh anh Bửu

Cầu nguyện hương hồn anh Bửu về đất Chúa

Hùng & Thuỷ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành Kính Phân Ưu

Xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh anh Bửu.

Cầu nguyện hương hồn anh sớm về miền tịnh độ.

Lê Quang Tấn (Exryu 71)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu linh hồn anh Nguyễn Trung Bửu sớm về cõi vĩnh hằng. Thành Kính Phân Ưu.

Gia đ́nh Nguyễn Minh Chính - Strasbourg.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành kính phân ưu cùng bạn Lý và tang quyến.

Hôm hội ngộ San-Diego có gặp Bửu, không ngờ đó là lần cuối gặp nhau !

Xin nguyện cầu vong linh của Bửu sớm về cõi vĩnh hằng.

Nv Minh Châu, Montreal yori

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành thật chia buồn cùng gia đ́nh anh Nguyễn Trung Bửu cùng tang quyến

Cầu nguyện hương linh của anh Bửu sớm được tiêu diêu miền cực lạc

Trần Đ́nh Ṭng và Gia Đ́nh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin được chia buồn cùng toàn thể tang quyến của anh Nguyễn Trung Bửu

Mong hương linh anh sớm văng sinh thế giới an b́nh.

Mỹ Nga

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Chia tay một người bạn chất phác thật thà như anh Bửu, quả thật xót xa.

Cầu cho linh hồn anh Bửu đến nơi an b́nh vĩnh hằng.

Xin chia sẻ cùng chị Bửu và các cháu.

Kính,

Hai người bạn cũ : Lư Xuân Phong, Đặng Tấn Phát.