Trang đặc biệt

Tưởng nhớ anh Trần Nhất Khuôn

( May 4, 1948 -  Jan 14, 2019  )
 

 

* Nhớ anh Trần Nhất Khuôn ( Trần Văn Thọ - Japan)

* Duyên Số (Nguyễn thị Thẩn - Toronto)

* Chia tay anh Khuôn ( Huỳn Văn Ba - Ohio)

* Tập H́nh Ảnh Gia Đ́nh

* Video The Memorial Slideshow

* Một Phút Mặc Niệm

* Những hàng chia tay từ thân hữu

* Những hàng chia tay từ gia đ́nh Exryu

Vô cùng thương tiếc báo tin

Anh TRẦN NHẤT KHUÔN - Exryu 71, Tsukuba-dai- Daigakuin

Đă từ trần tại Toronto Canada trưa nay 14 tháng 1 năm 2019

Thành thật chia buồn cùng gia đ́nh Exryu Toronto, gia đ́nh Exryu Komaba, gia đ́nh Exryu Phan Chu Trinh Đà Nẵng và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin hương linh anh Khuôn sớm văng sanh về cơi tịnh độ.

Anh em Exryu Cuối Tuần

http://www.ERCT.com

Những hàng chia tay tứ gia đ́nh Exryu (*)

Than ai goi Anh Chi Em Exryu-WW,

Toi vo cung dau buon nhan duoc tin Anh KHUON da ra di. Mot Exryu hien-hoa, hoc gioi, uu-tu. Chan-thanh chia buon cung Tang-Quyen, va dai gia-dinh Exryu-WW.

Thanh-kinh nguyen-cau huong-linh Anh KHUON duoc som tro ve coi Phat.

THANH-KINH PHAN-UU

Gia-Dinh Nguyen-Trung Chi

 

  Thư từ Japan

Chị Thẩn thân mến,

Cảm ơn chị Thẩn đă kể cho nghe câu chuyện về một t́nh yêu, một t́nh người tuyệt đẹp.

Anh Khuôn quả là một người hạnh phúc.

Ông trời có mắt, bởi anh luôn sống hiền ḥa nhân ái với Exryu chúng ta, với tất cả mọi người, nên anh đă nhận được một phần thưởng thật xứng đáng lúc cuối đời.

chẳng riêng ǵ anh, qua câu chuyện của chị Thẩn kể, tôi nghĩ cả ba người đều hạnh phúc.

Một câu chuyện tưởng như trong huyền thoại.

t́nh yêu là sẻ chia và mong người yêu ḿnh được hạnh phúc, nên mong trong nỗi buồn chị Thoa cũng sẽ thấy niềm vui.

cũng mong mối t́nh huyền thoại này sẽ không chấm dứt ở đây. Rất mong !

Anh đi trần thế em thương tiếc
Anh về Thiên cảnh chị mừng vui
Một mai em đến bên anh chị
Ḿnh sẽ sẻ chia tiếp ngọt bùi

Cầu chúc anh lên đường thật b́nh an.

Thanmen,
vinhtruong,

 

 

Chia tay - San Jose

Cám ơn anh Ba và chị Thẩn đă cho các anh chị em exryu biết về anh Khuôn . Thật vậy, có nhiều anh chị em exryu, trong đó có tôi, không biết anh Khuôn, hay biết một chút xíu về anh . V́ ngày xưa học bên Nhật không biết anh . Sau tháng 4 đen 1975, mạnh ai nấy chạy . Anh chạy qua Canada , chọn Toronto làm quê hương. Exryu mỗi người mỗi ngă . Cơ hội biết anh Khuôn laị càng ít thêm . Cá nhân tôi th́ h́nh như có gặp anh Khuôn ở Hội Ngộ exryu nào đó (?), bây giờ cũng không nhớ khung mặt anh , và những kỷ niệm về anh hầu như không có . Dù sao đi nữa , một exryu nằm xuống là một nổi buồn cho tập thể exryu chúng ta .

Xin cầu nguyện hương linh anh được sớm về cơi Phật A Di Đà .

Thành Kính Phân Ưu

Nguyễn Anh Tuấn

 

Chia buồn

Cảm ơn chị Thẩn cho biết tin tức về chị Thoa và anh Khuôn.

Cả tuần qua, nghe tin anh Khuôn ra đi, ḷng rất buồn.

Muốn viết vài lời chia buồn, nhưng không biết chia buồn với ai.

Nhờ chị chuyển lời chia buồn cùng chị Thoa và toàn thể tang quyến.

Xin cầu nguyện cho hương hồn anh Khuôn sớm sum họp với chi Mai.

Anh Khuôn ra di, chị Thoa ở lại chắc hẳn buồn lắm. Mong chị Thoa cũng giữ ǵn sưc khoẻ.

Thân mến

Sanh+Dung.

 

 Chia buồn

Nghe tin tha^.t buo^`n , tha^.t hu.t ha(?ng . Tha^.t kho^ng tu+o+?ng tu+o+.g ddu+o+.c .

Mo+'i nga`y na`o o+? dda.i ho^.i Paris 2008 thi` pha?i . Co' ga(.p anh Khuo^n chi. Mai .

Co' no'i chuye^.n vo+'i anh chi. Khuo^n . Gio+` dda^y anh chi kho^ng co`n nu+~a .

Kho^ng the^? tu+o+?ng tu+o+.ng ddu+o+..c su+. vie^.c xa?y ra qua' ba^'t ngo+` nhu+ va^.y ddu+o+..c .

Exryu mi`nh la^`n lu+o+.t gia? tu+` ra ddi he^'t . Ngu+o+`i tru+o+'c ngu+o+`i sau ma` tho^i . Gio+` dda^y co`n ddu+o+.c ga(.p nhau , co`n no'i ddu+o+.c va`i ca^u vo+'i nhau la` dda.i phu+o+'c ba'u Tro+i` ban cho . Ha?y tra^n quy' gi`n giu+~ .

Kho^ng bie^'t no'i gi` ho+n nu+?a , chi? xin cha^n tha`nh chu'c anh Khuo^n an la.c no+i co?i nie^'t ba`n .

Tha`nh ki'nh pha^n u+u,

Tra^`n va(n Quang & Nguye^~n thi. Nha^~n .

 

 Chia buồn

Thật bàng hoàng khi hay tin anh Trân Nhất Khuôn vừa mới ra đi vĩnh viễn hôm nay!

Xin chia buồn cùng tang quyến và cũng xin nguyện cầu cho linh hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Gia đ́nh Huỳnh văn Thiệu & Cao thị Kiêu-Thư

 

 Chia buồn

Thật đau buồn biết tin anh Trần Nhất Khuôn đă vĩnh viễn ra đi. Xin chia buồn cùng chi Mai và cầu nguyện hương hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Gia đ́nh Trần Trung Tín

 

 Chia buồn

Xin chân thành chia buồn cùng gia đ́nh Exryu và gia quyến anh Trần Nhất Khuôn , một Exryu đă ra đi vĩnh viễn ... Xin nguyện cầu :

Hương linh anh Khuôn sớm Tiêu Diêu miền Cực Lạc

sớm đoàn tụ cùng cô Mai người vợ yêu quí ...

Gia đ́nh Vơ thị Túy Ngọc

 

 Chia buồn

Thương tiếc anh Khuôn đă ra đi. Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu anh sớm tương phùng cùng chị Mai.

Trí & Mỹ Tâm

 

 Chia buồn từ Paris

Rất tiếc nuối được tin anh Khuôn đă từ giă chúng ta, cầu chúc hương hồn anh sớm vào cơi tịnh độ.

Mai đăng Đức

Exryu France

 

Chia buồn

T/G anh chị Exryu Toronto ,

Biết rằng anh Khuôn đă mang bệnh nan y và đang chửa trị .

Nay nghe tin anh qua đời như sét đánh ngang tai !

cùng thương tiếc và thành tâm kính nguyện cho hương linh

của Anh sẽ siêu sanh tịnh độ về cơi Phật .

Xin anh chị cho biết chương tŕnh tang lễ .

Gia Đ́nh Đoàn C Đức fr AZ

 

Chia buồn từ Kansas

Được tin Khuôn-san vừa từ giă anh em, thành thật chia buồn với tang quyến. Không ngờ lần gặp gỡ Khuôn-san lần chót tại nhà cô Mai nhân dịp sang Toronto dự Hội Ngộ Exryu lại là lần chót anh em, bạn bè gặp nhau. Hôm đó đa số là dân ex-Komaba t́m về gặp nhau.

Cầu chúc hương linh Khuôn-san chóng về cơi Vĩnh Hằng.

Khanh

Chia buồn từ Montreal

Thật đau buồn nghe tin anh Khuôn đă từ giă chúng ta ra đi . Xin cầu nguyện cho anh Khuôn về cơi Vĩnh hằng , và sẽ lại gặp chị Xuân Mai. Xin có lời chia buồn với gia đ́nh anh Khuôn và các anh chị Exryu ở Toronto.

Thanh Sơn

Montreal , Canada .

 

Chia buồn

Khuo^n o+i

La.i mo^.t ngu+o+`i ba.n nu+~a ra ddi, tha^.t bu`i ngu`i thu+o+ng tie^'c. Mo+'i nga`y na`o cu`ng nhau ddi du ho.c Nha^.t. mo+'i nga`y na`o cu`ng di da^n qua Canada, va` mo+'i nga`y na`o ga(.p la.i hai ngu+o+`i kho^ng la^u la('m. Ba^y gio+` la`co~i hu+ vo^.

Cha('c la` co^ Mai ddang cho+` Khuo^n , hai ngu+o+`i se~ xum ho.p tro+? la..i

Lu Hanh

 

PHÂN ƯU

cùng thương tiếc nghe tin Khuôn đă ra đi. Cầu mong anh linh Khuôn sớm văng sanh cực lạc quốc.

Thành thật chia buồn với gia đ́nh Khuôn và quư tang quyến trong nỗi mất mát này.

Trần thiện Tuấn (71)

 

Chia buồn

cùng bât ngờ và thương tiếc nghe tin Anh Tran Nhat Khuôn ra đi.

Cầu nguyện hương hồn Anh Khuôn được sớm siêu thoát.

Phan Van Tuc và gia d́nh

 

Chia buồn

Khuo^n o+i,

Ra^'t ba`ng hoa`ng va` thu+o+ng tie^'c khi bie^'t tin ba.n do^.t ngo^.t ra di ma~i ma~i .

Pha?i cha(ng ba.n ra di de^? du+o+.c xum ho.p vo+'i co^ Mai ? Die^`u na`y co' le~ mi`nh hie^?u ba.n la('m vi` chuye^n ba.n "me^" co^ Mai (**), Ha.nh la` ngu+o+`i du+o+.c ba.n cho bie^'t so+'m la('m . Hanh co`n nho+ trong qua'n caphe^ tai Iwate (cuo^'i 1973- da^`u 1974), ba.n da~ tho^? lo^. rie^ng vo+'i Hanh "tao thi'ch co^ Mai". Ha.nh da~ hu+'a du+o+.c ro^`i to+' se~ la`m "tha(`ng mo~" go~ tho^ng die^.p na`y va`o tai co^ Mai. Sau do' kho^ng la^u nha^n di.p du+. da'm cu+o+'i ngu+o+`i ba.n Exryu o? Yokoyama (1974), Hanh da~ la^.p la.i ca^u va(n cu?a Khuo^n cho co^ Mai trong chuye^'n xe lu+?a tu+` Yokohama ve^` la.i Kommaba . Co^ Mai da~ be~n le~n va` do? ma(.t ho?i "Anh Khuo^n la` ai va` o+? da^u?" (Khuo^n o+? Iwate tu+` 4/1972-1975) .

Chu'c hu+o+ng linh Khuo^n mau ve^` co~i Pha^.t

Hie^'u Ha.nh va` gia di`nh

** 1971 nho'm qua chung Nhat go^`m co':

1) Post graduate: HHanh, Lu Hanh, Diep the^' Hu`ng, Khuo^n, La.ng, A'i.

2) Undergraduate: Mai, Thu?y (boss's NXHung), ca(.p uyen uong BThuy/Hu+ng, va 2 nguoi nu+~a

Na(m do' chi? co' HHanh va 6 undergraduates di chung va`o tha'ng 4/1971 .

 

Sayonara anh Khuon

Rất nhớ ngày gặp anh và các exryu ở Iwate tai khách sạn ở Aomori, bọn ḿnh 4,5 đứa trải nệm trong khách sa.n tôi ở, luc di kenshu ryoko, ở lậu mà vui quá !

Nhớ những lần Hội Ngộ các nơi cũng thường gặp anh chị dùng bữa bằng cơm chay.

Xin chia buon cung gia dinh va tang quyen cua anh Khuon va cung xin nguyện cầu vong linh của anh sớm về cơi vĩnh hằng.

Sayonara anh Khuon.

NV Minh Châu , Montreal

 

Chia buồn

Tha^n chu'c anh Khuo^n thong dong ve^` ga<.p co^ Mai o+? co~i Pha^.t .

Nho+' nha^'t la^`n ga<.p anh Khuo^n o+? Iwate mo^.t nga`y mu`a thu na<m 1972.

-am

 

Chia buồn

Vừa nhận được hình dự bonenkai của anh em Toronto từ anh Lộc Yori, vài hôm sau thì nghe tin anh Trần Nhất Khuôn, chia tay anh em để vĩnh viễn ra đi, thật không ngờ và cảm thấy bàng hoàng, thương tiếc.

Nhớ lại khi còn ở Toronto, anh chị có mời exryu tới nhà dự tiệc đêm Noel, thật vui và đầm ấm. Vì qua Winnipeg sớm và ít có cơ hội về lại Toronto, nên lần gặp anh Khuôn và chị Mai sau cùng là vào những năm 1981,1982.

Thành thật xin chia buồn cùng gia quyến anh Khuôn và nguyện cầu hương linh anh Khuôn sớm phiêu diêu về miền Phật lạc và an vui bên chị Mai, người vợ hiền mà ai cũng thương mến.

Khải D. Nguyễn và Gia đình (Canada)

 

Chia buồn

That la buon, khi biet tin Anh Khuôn da ra di

Xin chia buon cung gia dinh anh Khuôn

xin cau nguyen Anh som sieu thoat va gap lai chi Mai

Thai va Gia Dinh - VA USA

 

Chia buồn

Xin thanh kinh chia buon cung gia quyen anh Tran Nhat Khuon.

Vo cung thuong tiec va cau nguyen Huong Hon Anh Khuon som ve Coi Phat.

Bui Chi Trung

 

(*) Những lời chia tay này một phần đă được chia sẻ trên diễn đàn Exryu (Cựu du học sinh Nhật) WW và một số gởi trực tiếp đến gia đ́nh Exryu Canada. Nếu có thiếu sót xin bổ túc