Exryu vng Ty Bắc Hoa Kỳ

Vng pha Ty Hoa Kỳ c 3 tiểu bang : California, Oregon v Washington. California l nơi tập trung nhiều gia đnh Exryu nhất. Ở hai tiểu bang trn pha bắc chng ti gọi l gia đnh Exryu vng Ty Bắc gồm c anh Tiu An Quốc (70, Tokaidai), chị L Kim H (70, Meisei), v anh Trần Lam Huyến (74, Gifu daigakuin) ở bang Oregon. Anh V Kim Chuyển (70, Meisei), Trần Thanh Việt (71, Kochi) ở bang Washington.

Mặc dầu t người, năm nay v qu gấp nn đ khng kịp tổ chức bonenkai nhưng mỗi năm anh em đếu cố gắng gặp nhau một lần. Mời cc anh chị xem hai hnh gia đnh (?) Exyu vng Ty Bắc chụp hm ma h 2004.

Nếu cc anh chị Exryu c dịp gh đến Portland, Salem (Oregon) hay Tacoma, Seattle (Washington) xin lin lạc cho chng ti biết. Rất hn hạnh được cng ăn một t phở v tm sự gần xa.

 

 Hnh chụp chị H, anh Chuyển v anh Việt ngy 19/6/2004 tại Portland : đi ăn phở Hng - ni chuyện Nhật Bản

Sn sau nh anh Chuyển tại Tacoma (tiểu bang Washington)


  Xem thm [Exryu Ty Bắc thăm Nam Cali]