Exryu vùng Tây Bắc Mỹ
tiếp đón Exryu Vancouver (Canada)

 

Ngày 1 tháng 9 năm 2007 vừa qua, anh em Exryu vùng Tây Bắc đă có dịp tiếp đón anh Nguyễn Văn Tân (67, Waseda-dai) và phu nhân, chị Dương Ngọc Dung (68, Meisei-dai) từ Vacouver qua chơi. Mặc dầu từ biên giới Canada qua Seattle chỉ tốn 2 giờ lái xe nhưng trước đó anh Tân & chị Dung phải đợi ở cửa hải quan vào Mỹ hơn 3 giờ đồng hồ. Trong t́nh Exryu, sempai không ngại đường xa cách trở chạy qua thăm sức khoẻ của kohai thật vô cùng cảm động.
 

Anh Cường & chị Quỳnh

 

Anh Tân & chị Dung

Tiếp đón anh Tân & chị Dung, anh em vùng Tây Bắc có anh chị Ngô Duy Cường (70, Tohoku-dai) và anh chị Trần Thanh Việt (71, Kochi-dai). Rất tiếc là anh Vơ Kim Chuyển (70, Meisei-dai) v́ đi công tác xa đă không thể tham dự.
Buổi cơm trưa tiếp đón với món temaki-sushi của chị Toyo làm, với những câu chuyện ngày xưa giúp nhớ lại nhiều kỷ niệm thời du học. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều buổi gặp gở lâu dài hơn.
 

Anh Cường & chị Quỳnh, chị Toyo
và anh Tân & chị Dung

Chị Dung & anh Tân, anh Việt và
chị Quỳnh & anh Cường

   Hẹn gặp lại ở Vancouver hoặc Seattle mùa thu tới.

 


Mời xem thêm trang [Exryu vùng Tây Bắc đón tiếp chị Lâm từ Toronto] và trang [Exryu vùng Tây Bắc gặp nhau ở Oregon].