Gặp nhau ma h

Exryu USA về thăm qu hương

 

Ma h năm nay nhiều gia đnh Exryu về thăm qu hương. Trong đ gia đnh anh Nghim Xun Hng, gia đnh anh Nguyễn Văn Minh Chu v gia đnh anh chị VŨ-Lan đ lm chuyến du lịch xuyn Việt rấ ngoạn mục.

Mời cc anh chị cng xem vi hnh ảnh gặp gỡ với Exryu Việt Nam trước khi đi chuyến xuyn Việt ny.

 

Từ tri sang : Chu Jackies v anh chị Nghim Xun Hng, anh Trần Đnh Tng, anh Nguyễn Vĩnh Trường v anh Trần Thanh Việt
Chị Lan anh Vũ (Canada), sempai Nguyễn Đức Ho, anh Tn v chị Hương (USA)

 

Chị Thuỷ, chị Tu Ngọc (Php), chị Lan anh Vũ (Canada)

 

 

Từ tri sang : Chu Jackies, chị Thuỷ, anh Vĩnh Trường, anh Vũ, chị Nhung & anh Thi, anh Tng
Sempai L Văn Sinh (?), anh NX Hng, chị Lan v chị Tu Ngọc

 

Nhiều hnh ảnh Si Gn rất đẹp của anh Nghim Xun Hng chia sẻ.

Mời cc anh chị vo xem :