Hnh ảnh bonenkai của gia đnh Exryu Việt Nam

Si gn 23/12/2004

Bonenkai của gia đnh Exryu Việt Nam năm nay được tổ chức tại Si Gn với sự tham dự của nhiều anh chị. ặc biệt c gia đnh anh chị Nguyễn Ngọc Duyn từ c, anh chị Nguyễn on Hng từ Bắc Cali, anh Nguyễn Trọng Bnh từ Nam Cali, anh Nguyễn Văn Chuyển, anh Cao Minh Thi từ Nhật đến chung vui.

Hng pha sau : Chị Tiến (anh Ho), chị Hội (anh Duyn), anh Ho, anh ức, anh M, anh Vin, anh Tng, anh Bnh, anh Hng

Hng pha trước: Hai chu con anh Duyn, anh Duyn, anh Thi, chị nh Xun (anh M), chị Yến, chị Uyn (anh Hng), anh Chuyển

 

 

 

Shikai - Chị Kim Yến

 

D ! D !

 

D ! D!

 

Tất cả mọi người đều được qu từ ng gi Noel (anh ức)

 

ng Gi Noel Nguyễn Trọng ức