Hnh ảnh gia đnh Exryu Việt Nam 

           họp mặt tại Si Gn ngy 10/22/2004

 

Anh Dũng (ex 72), chị Phượng (ex72) chị Tuyết ( ex 65), chị Yến (ex 67), chị ND Ho, chị DL M

(Hng ghế tri - tri sang phải): a DLM, ND Ho, NB Thuận, NH Qun, NT Đức , VTThắng (bị che huất).

(Hng ghế phải -> tri sang phải ): như hnh 001 - người ngồi gần camera khoanh tay l anh ND Kế.