Shinnenkai 2009 của gia đnh Exryu vng Ty Bắc

 

Shinnekai năm nay được tổ chức tại nh anh Ng Duy Cường (70-Sendai) hm cuối tuần qua (18/1/2009). Thật ra cũng đ c dự dinh lm bonnenkai trước Christmas nhưng bị tuyết bất ngờ nn đ khng thực hiện được.
Ở đy chng ti chỉ c 3 gia đnh Exeryu : anh V Kim Chuyển (70, Meisei), anh Ng Duy Cường (70, Sendai) v Trần Thanh Việt (71, Kochi-dai). Pha bắc chng ti gần với gia đnh Exryu Vancouver (Canada). Pha nam chng ti gần với gia đnh Exryu Oregon. Khi no c dịp gh đến, xin lin lạc.

Chc gia đnh Exryu khắp nơi một năm mới khoẻ mạnh, con chu thnh đạt v ... mọi sự như .

 
 

1. Bốn  người đẹp vng Ty Bắc Mỹ

100_3895.jpg picture by ERCT

Từ tri sang : Chu Naomi (họa sĩ của t/p Bellevue, trưởng nữ của anh Cường & chị Quỳnh)
chị Toyo v chị Quỳnh
Chu Cycie (tuyển thủ bơi lội của tiểu bang, thứ nữ của anh Cường & chị Quỳnh)

 

 

2. Ba "anh đẹp trai" vng Ty Bắc

100_3891.jpg picture by ERCT

Anh V Kim Chuyển (70, Meisei), anh Ng Duy Cường (70, Sendai), Trần Thanh Việt (71, Kochi-dai)

DSCN0889.jpg picture by ERCT  

 

 

 DSCN0891.jpg picture by ERCT

    Gia đnh Exryu Ty Bắc Mỹ

Anh Chuyển, Trần Thanh Việt & Toyo, chị Quỳnh & anh Ng Duy Cường

 

100_3893.jpg picture by ERCT

 Exryu vng Ty Bắc  -  Một người ..... " ngủ "

 

DSCN0890.jpg picture by ERCT

 

 

 
  DSCN0887.jpg picture by ERCT      

 

 

 DSCN0886.jpg picture by ERCT      

 

 

Best foods on the world

100_3881.jpg picture by ERCT

 

 

100_3887.jpg picture by ERCT     100_3882.jpg picture by ERCT

 

 

100_3884.jpg picture by ERCT     100_3886.jpg picture by ERCT

 

 

100_3888.jpg picture by ERCT

 

 

100_3879.jpg picture by ERCT     100_3880.jpg picture by ERCT

 

100_3890.jpg picture by ERCT    

 

Hẹn gặp lại ma h