MOTION MOUNTAIN

THE FREE PHYSICS TEXTBOOK

 

 

ERCT in trân trọng giới thiệu đến các bạn yêu thích Vật Lư và khoa học tự nhiên nguồn tư liệu qúi báu.

http://www.motionmountain.net/

Trang web này giải thích những hiện tượng vật lư bằng một ngôn ngữ dễ hiểu, ít dùng toán và viết ở tŕnh độ lớp 12 trung học trở lên. Có thể dùng để học tập, tham khảo và giảng dạy. Toàn bộ website in ra cần 1300 trang giấy. Những "ghi chú" ở cuối trang cũng là những nguồn tham khảo giá trị. Mời các bạn vào xem
 

<Nguồn : Anh TTQD & anh TTV>