Giới thiệu chương tŕnh đánh máy tiếng Việt trên ERCT

Hiện nay chương tŕnh đánh máy tiếng Việt có dấu rất thịnh hành. Hầu hết ai cũng có thể down load chương tŕnh VPSKEY hoặc VietCatholic vào máy ḿnh để dùng.

Nhưng cũng có trường hợp không muốn down load hoặc muốn dùng online (trong văn pḥng làm việc hoặc trong quán Internet coffee hoặc ở máy khác). 

Để hổ trợ cho những trường hợp này, Exryu Cuối Tuần đă upload một chương tŕnh freeware xử lư tiếng Việt rất hay của Phạm Sơn ở đ/c dưới đây :

http://www.erct.com/8-WebMaster/mviet/

 

Chương tŕnh này ngoài chức năng đánh máy tiếng Việt, c̣n có nhiều chức năng xử lư tiếng Việt rất hay như : xem lỗi chính tả, từ điển Pháp - Anh - Việt, hoán chuyển font tiếng Việt khác (VNI, VIQR v.v...qua Unicode và ngược lại) v.v....

Các anh chị có thể thêm đ/c nói trên vào file Favorites của máy ḿnh hoặc vào www.erct.com, click [Kết Mạng] (khung bên phải, hàng trên cùng), chúng tôi có để link sẳn để các anh chị dùng.

Mời xem thêm một số thông liên quan đă chia sẻ trên ERCT :

Chương tŕnh xử lư tiếng Việt

Đánh máy 10 ngón

Mọi ư kiến hoặc thắc mắc xin liên lạc về : japan_ob@yahoo.com