Exryu Cuối Tuần xin giới thiệu đến các anh chị một trang web tự điển bách khoa tiện lợi. 

http://www.phatnav.com/

PhatNav là một trang web cung cấp tài liệu giúp trẻ em làm homework cũng như thông tin cho phụ huynh và thầy cô. Nhưng ERCT nghĩ rằng cũng rất hữu ích cho người lớn t́m tài liệu cơ bản trong mọi phương diện v́ nó có một database với lượng thông tin lớn và truy nhập (access) rất nhanh.

Trang này c̣n có một đặc điểm là có nhiều thông tin về Nhật Bản, biểu thị bằng kanji và có thể type in keyword bằng romaji. Ví dụ như khi type in keyword như Japan, Shinkansen, Ichiro, Samurai, Seppuku v.v....... sẽ có ngay những thông tin cần thiết. 

ERCT hy vọng rằng trang [PhatNav] này sẽ giúp Exryu Nisei Japan tuổi nhỏ có thể thu thập thông tin cũng như cơ hội để học thêm Anh ngữ.

Dĩ nhiên không phải chỉ Nhật Bản nhưng nếu type vào keyword Viet Nam, Banh Mi (Bánh Ḿ), Pho (Phở), .... Vietnam War .... v.v. ... th́ cũng sẽ có những thông tin cơ bản của từng keyword đó.

Thú vị nhất là có thể du lịch từng thành phố nơi có nhiều Exryu đang sinh sống bằng cách type vào keyword Toronto, Montreal, Paris, New York, San Jose, Little Saigon,. Tokyo, Sydney v.v...

Trang [Tự Đỉng Bách Khoa - phatnav] này cũng đă được thêm vào trong trang [Favorite tư hon]. Mời các anh chị dùng thử và cho biết ư kiến. Xin liên lạc về japan_ob@yahoo.com . Nếu anh chị nào có trang Tự Điển Bách Khoa online nào khác, xin chia sẻ cho cả nhà biết.

....................................

Ngoài trang Phatnav này c̣n có trang tự điển bách khoa wikipedia cũng nổi tiếng. Trang này có đặc tính là trang tự điển mở (open), mọi người đóng góp và ai cũng có thể update. Vào thời điểm ngày 10/4/2005 hiện nay trang tiếng Anh có 522,857 trang, trang tiếng Pháp có 96.908 trang, trang tiếng Nhật có 111,359 trang, trang tiếng Việt có 806 trang. Chính v́ ai cũng có thể đóng góp nên hơi lo về "độ tin cậy" của thông tin và lượng thông tin cũng không bằng Phatnav.