Tuyển tập về 

Hội Chứng Trẻ Khng Ch V Ngỗ Nghịch

Attention Deficit Disorder (ADD or ADHD) 

注意力欠如障害 

* Hội Chứng Trẻ Khng Ch V Ngỗ Nghịch  
                              
- BS Trần Mạnh Ng - Diễn Đn Y Khoa

* ADHD: BỆNH THIẾU CH V QU HIẾU ĐỘNG
                             
- BS Nguyễn Thị Nhuận - Diễn Đn Y Khoa

* CHỨNG HIẾU ĐỘNG KM CH  
                             
- Bc sĩ Nguyễn văn Đch - Diễn Đn Y Khoa

 

 

 


(*) Bi post lại với sự đồng của Diễn n Y Khoa :