Trên ERCT hầu như tuần nào chúng ta cũng đọc những bài về sức khoẻ. Trong đó có nhiều bài với nhiều thông tin hữu ích của Bác Sĩ Nguyễn Ư Đức.
Tuần này, ERCT xin trân trọng giới thiệu 3 cuốn sách mới xuất bản của BS.

Bác Sĩ Nguyễn Ư Đức và 3 Cuốn Sách Lớn

VietBao

         BS Nguyễn Ư Đức và b́a sách.

Đó là ba cuốn sách cần thiết cho tủ sách gia đ́nh - với chung chủ đề dinh dưỡng.
Bác sĩ Nguyễn Ư Đức đă xuất bản trong tuần qua ba tác phẩm biên khảo và hướng dẫn sức khỏe:
-- "Dinh Dưỡng và Điều Trị," dày 304 trang, gồm 33 bài viết về dinh dữơng và cách điều trị tất cả những bất trắc cho sức khỏe, từ thống kê về ảnh hưởng thể dục cho tới hướng dẫn cho người cao niên và thai phụ.
-- "Dinh Dưỡng và Sức Khỏe," dày 304 trang, gồm 37 bài viết về tác dụng của thức ăn, thói quen ăn, tiệc tùng, các phương pháp nấu ănvà cả ảnh hưởng của các thức thường dùng như cà phê, rượu, sâm, sữa…
-- "Dinh Dưỡng và Thực Phẩm," dày 328 trang, gồm 83 bài viết về các lọai sinh tố, các chất đạm, chất khóang, rau, quả, đậu… và ảnh hưởng lên sức khỏe.
Cả ba cuốn đều do Trung Tâm Dinh Dưỡng SNP ấn hành, mỗi tác phẩm bán 15 Mỹ Kim.
Tác giả Nguyễn Ư Đức đă hành nghề bác sĩ tại Việt Nam và Hoa Kỳ gần 40 năm, đă từng xuất bản ít nhất 6 tác phẩm biên khảo về sức khỏe, hiện đang cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, và phụ trách moat chương tŕnh y khoa trên đài VOA.
Đây là ba tác phẩm quan trọng, cần có trong tủ sách gia đ́nh, để tham khảo cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Sách đă phát hành ở các nhà sách.