Tuyển tập những bi về sức khoẻ 
của người lớn tuổi

Suy dinh dưỡng ở người cao tuổi - BS Nguyễn Đức

ng B v cc Chu - BS Nguyễn Đức

Người cao tuổi với chăm sc lu di - BS Nguyễn Đức  

Tuổi gi - Hư cấu v Sự thực  -  BS Nguyễn Đức

Tuổi gi v bệnh Lng Qun - BS Trần Mạnh Ng

Dng dược phẩm ở người cao tuổi  -  BS Nguyễn Đức

Sự lo ha  -  BS Nguyễn Đức

Người gi : T ng - Da kh  - BS Nguyễn Trần Hong