Tuyển tập những bi về Stroke đ đăng trn ERCT

* Phng Ngừa Tai Biến ộng Mạch No BS Nguyễn Đức

* Tai Biến ộng Mạch No BS Nguyễn Đức

* Phục hồi sau tai biến mạch no  - BS Nguyễn ức

* CƠN THONG THIẾU MU NO   Bc sĩ Nguyễn văn Đch  

* TAI BIẾN NO LIỆT BN THN KHẨU NGĂN NGỪA RA SAO?  -  Bc sĩ Thiện Y - Diễn Đn Y Khoa

* Stroke indicator

* Phng Trnh Bệnh Tim Mạch ( BS Nguyễn Đức)

* Loạn Nhịp Tim  - BS Nguyễn Đức

* Kỷ thuật thng tim   -  BS Nguyễn Đức

* BỆNH HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH TIM  -  BS Nguyễn Văn ức - Diễn n Y Khoa

* Blood pressure chart

* Cch đo huyết p   BS Nguyễn Đức

* Dinh Dưỡng với Cao Huyết p  - BS Nguyễn Đức

* Bệnh Cao Mu Lặng Lẽ Giết Người   (BS Vũ Qu Đại - DiễnĐn Y Khoa)

* BỆNH CAO P HUYẾT (Hypertension) - Bc sĩ Nguyễn Văn Đức

* PHƯƠNG PHP THỞ LM HẠ P HUYẾT SAU 5 PHT

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CAO P HUYẾT 2003 - TỪ KỸ THUẬT ĐẾN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT -  Bc sĩ Nguyễn văn Đch  (Diễn n Y Khoa)

* Bạn lm g khi bị Heart Attack ? - chia sẻ của anh on Cảnh ức trn JPM    (PowerPoint 220k)

* Một slidesshow về bệnh tim hữu ch (file pps 944K)

* Bo Ph  - Bc Sĩ Nguyễn Đức