Bảng Chữ Cái Cho Cuộc Sống

Alphabet for Life

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những ǵ bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai… Hăy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự t́m lại cho ḿnh những bài học quư giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.  

Life not a haul of fate. Life is an endless relationship harmony between each individual exists. And in relationship harmony, what would you say to express who you are ... Let's explore life through the magic alphabet, to find themselves again for themselves the valuable lessons that life would like to recommend to you.

    Chu cai sanh dieu - AA - (Adult) - Trưởng thành Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống.  Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nh́n nhận và hành động. Hăy giữ cho ḿnh một nét cá tính riêng, đừng bị “ngả nghiêng” bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.

A - (Adult) - Mature

When you grow up, you can solve problems arising from life. And now, people will expect much in the way you behave, look and act.

Keep yourself a sharp personality, not to be "leaning sideways" by the comments of others. But surely you must know what is appropriate, must be mature in attitude and behavior with others. Think and act mature is the virtue required of an adult.

 Chu cai sanh dieu - BB - (Better) - Cầu tiến Hăy hướng tới những ǵ tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người th́ những ǵ tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hăy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của ḿnh. Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ măi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính ḿnh th́ sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.

B - (Better) - motivated

Please towards what better present. For some people, then what is best is not necessarily enough. If you want to become a student, an excellent student? Make every effort to achieve their goals.

Change the thinking and actions. If you fear change, you will forever be stalled. Progressive would be a "catalyst" to help you achieve higher goals. Just do not lose yourself, then change will never be bad.

 Chu cai sanh dieu - CC - (Control) - Điều khiển Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của ḿnh, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần. Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hăy có một quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên hài Tim Allen đă nói rằng “Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của ḿnh, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn”.

C - (Control) - Control

You must know control your life, do not let life control you. Own decisions, self-action, self-responsibility in all matters. Do not live a boring life not a drama is to perform again and again.

Every decision you make, one that will bring you closer to the target, two is pushing you away from it. Therefore, there is a decision properly. Like the comedian Tim Allen has said that "If you do not decide for my life, life will decide for you."

Chu cai sanh dieu - DD - (Dream) - Ước mơ Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó. Nếu bạn  khát khao, tin tưởng th́ chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không. Đừng để ư đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của ḿnh sẽ thành hiện thực, bạn đă mất đi một nửa sức mạnh.

D - (Dream) - Dreams

Dare to dream, even the dreams that you are sure never achieve it. If you desire, believe you will surely know how to achieve. All depends on whether you are willing to do or not.

Do not mind the words of other people's detractors. If you do not believe that the good intentions of his will into reality, you have lost half their strength.

Chu cai sanh dieu - EE - (Enthusiasm) - Nhiệt t́nh Nhiệt t́nh, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt t́nh có sức “lây lan” rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, “sức ́” của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật. Nếu bạn không cảm thấy say mê với những ǵ bạn đang làm, hăy cân nhắc và làm những điều  mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế ḷng nhiệt t́nh, say mê của ḿnh với cuộc sống.

E - (Enthusiasm) - Enthusiastic

Enthusiastic, passionate - if you get that, your life will be much more interesting. The enthusiasm is very "spread" very fast, so if you are living and working in a dynamic environment, "inertia" of you will be caught quickly.

If you do not feel passionate about what you are doing, consider and do what you prefer. Life is too short, and you will not have time to curb your enthusiasm, your passion for life.

Chu cai sanh dieu - FF- (Failure) - Thất bại Thất bại trong học hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hăy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn không việc ǵ phải lúng túng hay lo lắng ǵ về điều này cả. Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại là kết quả của sự thất bại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu… Điều xấu hổ không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm ǵ để thoát ra khỏi t́nh trạng đó.

F-(Failure) - Failure

Failure in school, in life makes you sad, depressed, or even give up. But remember that failure is temporary, and you do not have to worry or embarrassment about it all.

These are the most glorious victory was the result of the worst failures. All of us have time to fight among themselves or to give up trying. If you are a student of decline, mired in the debt ... It is not ashamed of you that failure is that you do not want to break out of that situation.

Chu cai sanh dieu - GG - (Giver) - Cho Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, t́nh nguyện làm một vài việc tốt… tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự là rất có ư nghĩa. Khi bạn cho chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

G - (Giver) -

Received more than happy to go on. A praise and a few volunteers as well ... all of which are brought to you and others feel comfortable and really is very meaningful. When you simply not wish to reciprocate, you will get more.

 H - (Happy) - Hạnh phúc Nên tự t́m lấy hạnh phúc cho ḿnh từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp… Tất cả những điều này đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được. Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh được những lúc chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, th́ đấy chính là hạnh phúc thực sự. Đừng kêu ca, phàn nàn măi về những ǵ chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hăy tự hoàn thiện ḿnh và cảm nhận hạnh phúc từ những ǵ ḿnh đang có.

H - (Happy) - Happiness

Should find her happiness for his from the simple things in life. Work, hobbies, friends, colleagues ... All these things are hidden values that you may discover it all.

Life is a series of complex, you can not avoid as depression, fatigue, complain, complain, but still important is the feeling of your own. When you feel happy, this is truly happy.

Do not complain, complain about what is not always perfect in life, remember that yourself is also a problem. Please complete your self and feel happy from what they are.

Chu cai sanh dieu - II - (Invest) - Đầu tư Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền? Nhưng không có nghĩa là bạn “phải” tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hăy học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu “ném tiền qua cửa sổ”. Đừng tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v… Làm thế nào đó để khi bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy ḿnh quá “nghèo nàn”.

I - (Invest) - Investment

Should invest for your future now. You earn more money? But it does not mean that you "must" by all criteria for that amount. Learn the billionaires, they have a lot of money, but always want to invest in a particular field to increase the amount that is resistant to more than "throwing money out the window."

Do not spend too much, and also avoid falling into debt situation. You can invest for the future in many ways: study hard, trying to advance in your career, etc ... How to when you step into the future, you do not feel too "poor".

Chu cai sanh dieu - JJ - (Joyfulness) - Niềm vui Tự t́m lấy niềm vui và ư nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự t́m lấy niềm vui cho ḿnh và cho cả người khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư kư, lễ tân bằng tên thân mật, và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau đó hăy xem câu trả lời bạn nhận được là ǵ. Quan tâm đến người khác và tự tạo cho ḿnh các mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của ḿnh.

J - (Joyfulness) - Joy

Taken to find joy and meaning in all the work you do, you'll feel like the more exciting. Find themselves taking pleasure for both yourself and others. You can call the driver, secretary, receptionist with friendly names, and ask their health. Then see the answer you get is nothing.

Interest in others and create your own personal relationships, and you will feel the greatest joy of her.

Chu cai sanh dieu - KK - (Knowlegde) - Tri thức Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hăy làm một người học tṛ chăm chỉ. Bởi v́ khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng ḿnh vẫn chưa biết ǵ cả. Những cái cũ bạn đă học được, những cái mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn c̣n tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự “học” và sự “biết” là mênh mông vô cùng trong cuộc đời này. Hăy tích lũy kiến thức cho ḿnh, và hăy học thêm những điều mới trong tất cả các cơ hội bạn có được.

K - (Knowlegde) - Knowledge

There are things you learn in school, but also the only new life to teach you. The school is life and do a hard student. Because the more you know more, you will contemplate the one thing that I did not know anything.

Old things you've learned, you do not understand the new ones? All is still potential in life. The "school" and the "know" is extremely vast in this life. Make your own accumulation of knowledge, and learn more new things in every chance you get.

 Chu cai sanh dieu - LL - (Listen) - Lắng nghe Nói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn  phải tự biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một cách hiệu quả.

L - (Listen) - Listen

Speaking and listening twice. You have to know this balance. Listen in its own right and not listen superficially. You will learn more things and ponder a lot from listening effectively.

Chu cai sanh dieu - MM - (Mistake) - Lỗi lầm Đừng sợ hăi nếu bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hăy tự động viên ḿnh rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn. Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy th́ đừng cố giấu diếm, hăy t́m cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đă cũ. Và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự.

M - (Mistake) - Errors

Do not be scared if you accidentally cause an error somehow. Please encourage your self that this is how you learn and experience. Do not let the mistakes that beat you.

Maybe you will be very sad and tormented, so do not try to hide, go seek clearance and tried to learn something new from something old. And try to never repeat the same mistake.

 Chu cai sanh dieu - NN - (No) - “Không” Hăy biết nói “không” đúng lúc. Nói “không” với cuộc sống quá buông thả, nói “không” với những cách cư xử khiếm nhă, nói “không” với những thói quen xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói “không” đúng lúc và đúng cách sẽ là cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngă và cám dỗ.

N - (No) - "No"

Let's say "no" right time. Say no to life too loose, saying "no" to the rude behavior, saying "no" to bad habits, bad with people you meet. Say no at the right time and right will be the best barrier to protect you from temptation and fall.

Chu cai sanh dieu - OO - (Opportunity) - Cơ hội Cơ hội nhiều khi gơ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ư lắng nghe, bạn sẽ biết được khi nào th́ nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh bạn, và hăy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn.

O - (Opportunity) - NA

Many opportunities to knock on the door very quickly and very quietly. If you're listening, you will know when it arrives. To care about things happening around you, and please know the risk, venture to seize opportunities. Your fate is in your hands.

 Chu cai sanh dieu - PP - (Patience) - Kiên tŕ Thành Rome không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có thời gian. Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được. Chữ “Nhẫn” đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó.

P - (Patience) - Persisting

Rome not built in a day, and your career too. Everyone will begin with a certain way and everything will take time.

Although it may be difficult to understand a problem immediately, but if you have enough passion, patience and determination to learn to do that, you will do. The word "Tolerance" is very difficult to learn properly, but any success will require it.

 Chu cai sanh dieu - QQ - (Quality) - Phẩm chất bên trong Hăy tỏ rơ năng lực của ḿnh trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết lập những mối quan hệ nghiêm túc, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn, giữ ǵn sức khỏe… Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng vẻ bên ngoài. Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là được đánh giá ở tính hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh ra đến giờ bạn đă làm được bao nhiêu việc.

Q - (Quality) - The quality inside

Please show your competence in all the things you do. Establish serious relationships, work efficiency, mature, healthy ... Remember, the value inside ever more sustainable and outward appearance.

Value of life in the inner qualities, is being evaluated in efficiency in the calculation rather than from birth to the time you have to do many things.

Chu cai sanh dieu - RR - (Reputation) - Thanh danh Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được “lưu giữ”. Bạn bè, người quen… sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự h́nh thành tính cách của bạn. Vậy nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hăy biết cách“chăm sóc” và “nuôi dưỡng” nó.

R - (Reputation) - Bar list

Whether good or bad language will be "kept." Friends, acquaintances ... will have a strong influence on the formation of your character. So, you have to know which player you choose, choose to send the gold surface.

Stories, known as data speculation further. Reputation is what will follow you to life, so please know how to "care" and "nurture" it.

 Chu cai sanh dieu - SS - (Success) - Thành công Thành công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số lượng tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính ḿnh, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Nếu bạn so sánh ḿnh với người khác, bạn sẽ rơi vào t́nh trạng bế tắc. Thay vào đó hăy t́m cách “chạy đua” với những mục tiêu cụ thể mà bạn đă đặt ra. Hăy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở thành một người thành công.

S - (Success) - Success

Success is not measured close count the money you earn or the amount of assets you have. Success is when you know beyond yourself, the self-control when you know life more positively.

If you compare yourself with others, you will fall into a deadlock. Instead seek to "race" with specific goals that you set out. If you think you have enough desire and you have all the qualities to become a success.

Chu cai sanh dieu - TT - (Thankful) - Biết ơn Hăy biết ơn những ǵ cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những ǵ ḿnh đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó làm xấu hổ, hăy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp ḿnh c̣n may mắn hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp pháp. Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như những thứ giúp bạn sống tốt hơn. Hăy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đ́nh bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp.

T - (Thankful) - Gratitude

Be grateful for what life brings you and appreciate what they are. If you do not have a job and high status? Do not take this shame, please tell myself that the unemployed than their luckier than many, that there is a poor job if the job is legal.

Know to appreciate the job opportunities as well as things to help you live better. Please thank your health, your family and all the good that you're lucky to be met.

 

 U - (Understanding people) - Thấu hiểu Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đă giúp đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân ḿnh.

U - (Understanding people) - Understanding

Try to understand others more. Always remember to thank those who helped you and trying to help others. Treat those around you with respect regardless of rank and status of them. When you mature, you will realize that other people understand that is much more about myself.

Chu cai sanh dieu - VV - (Values) - Giá trị Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái ǵ là quan trọng nhất đối với ḿnh. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ư nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn. Hăy giữ vững lập trường và quan điểm của ḿnh, tin tưởng vào sự lựa chọn của ḿnh. Nếu bạn không có lập trường của riêng ḿnh, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không t́m được lối ra.

V - (Values) - Value

Realize their own value and to determine what is most important to her. Do not ever give up the things that you know that it has important implications for yourself.

Let's stand and his views, believes in his choice. If you do not have their own stance, you'd be in a mess and can not find a way out.

 Chu cai sanh dieu - WW - (Willing) - Sẵn sàng Nếu bạn mới đi làm, hăy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngoài ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thời gian và làm việc tốt hơn. Hăy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

W - (Willing) - Ready

If you do go, be prepared to come early and late, quit going out to lunch or shopping do not waste any time and do a better job. Be ready made from the most basic ones, do not be afraid to suffer, the employee will be paid off.

 Chu cai sanh dieu - XX - (“X” traordinary) - Bất ngờ Có một vài điều xảy ra mà không cần có lư do cũng như không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ ḿnh đă nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có ǵ là chắc chắn cả. Đừng có trở thành một người tự măn, rằng bạn không bao giờ sai. Bạn không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối.  Hăy sống cuộc sống của ḿnh, mơ giấc mơ của riêng ḿnh, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sức khoẻ, gia đ́nh, công việc… sẽ luôn luôn giống như bạn h́nh dung, không có ǵ thay đổi.

X - ("X" traordinary) - Surprise

There are a few things happen without reason and can not be explained. Sometimes you think you already know well in hand to win, but when something unexpected happens, you will understand that nothing is for sure.

Do not become a complacent, that you're never wrong. You can not get there, everything is just relative. Let's live our lives, dream their own dreams, but do not ever think that health, family, work ... you will always like to imagine, nothing changes.

 Y - (You) - Bản thân bạn Bạn hăy biết tự hài ḷng với ḿnh ở một mức độ có thể. Đừng có chú ư đến những người hơn ḿnh để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến, đó là so sánh và ganh tỵ. Hăy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vui mừng v́ những ǵ bạn đă làm được, và cố gắng với những ǵ bạn chưa làm được. Hối hận và dằn vặt chẳng được ích lợi ǵ. Nên nghĩ rằng, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.

Y - (You) - The body you

You know satisfied with his own to some extent can. Do not pay attention to his people than to compare and torment. That is not progressive, it is to compare and envy.

Please help those less fortunate. Glad you did, and try to do what you have. Tormented by remorse and no benefit whatsoever. Should think, a better future awaits you in the front.

 Z - (Zoom) - Biến ước mơ thành hiện thực Bạn đă sẵn sàng, bạn đă kiên quyết, bạn đă biết cách mở rộng con đường mà bạn đă chọn từ trước, bạn đă cảm thấy hài ḷng về sự lựa chọn của ḿnh? Vậy th́ đấy là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để “cất cánh”, để hoàn thành những dự định và ước mơ của ḿnh.

Z - (Zoom) - Turn dreams into reality

You're ready, you have determined, you know how to extend the path you have chosen before, you feel good about their choice? Then there are times when you have enough energy and conditions for "take off", to complete the plans and dreams.

Source: Collectibles - Tiếng Việt : Diệp Sa