Gửi Con Yu Dấu

Hnh :  Sn titulo de diapositiva ( Cher fils) của Ricardo Venegas Ortega  

Thơ Quỳnh Chi

Ngy Lễ Cha 20006

Con yu dấu

 

Ta cn chưa kịp biết, tuổi gi sộc đến rồi
Ta xin con kin nhẫn, hiểu dm ta con ơi

 

Nếu ta ăn rơi vi, quần o mặc chẳng vo
Xin con đừng thc hối, nhớ lại ta ngy no
Hng giờ đ kin nhẫn, dậy con nhiều biết bao

 

Nếu ta c ni nhiều, nhắc lại hoi một chuyện
Hy để ta kể tiếp,  như ngy con cn thơ
Dỗ con vo giấc mơ, ngn lần ta kể truyện

 

Con đừng phiền đừng giận, nếu ta trốn tắm hoi
Xưa con cũng thế thi, phải dỗ dnh đủ chuyện

 

Kỹ thuật mới, vi tnh, nếu thấy ta vụng về
Con đừng vội cười ch, để từ từ ta tập

 

Xưa dậy con ăn, mặc,  sao cho lịch cho thanh
Sống sao c nghĩa tnh, ta n cần chỉ bảo

 

Một mai ta gi lo, ngễnh ngng lơ đng nghe 
Chẳng nhớ mnh ni g, con nhớ đừng cu giận
Điều tối cần, quan trọng,  l được con lắng nghe
Trước khi ta ra đi,  được gần con yu mến

 

Khi khng muốn ăn uống,  l ta biết chẳng cần
Ta biết r sức mnh,  con nhớ đừng p uổng

 

Chn mệt mỏi lm nũng,  chẳng cho ta bước đi

 

Nhớ nắm tay như khi ta dắt con tập bước

 

Rồi chn nản đến lc  ta chẳng muốn sống lu
Nhớ đừng giận hờn nhau,  mai đy con sẽ hiểu

 

Sự sống lc gi yếu : l thoi thp ,sống mn

 

Ta để lại cho con : một con đường trước mặt
Ta đ từng nắn nt đem hết sức vẽ vời
Trải hoa gấm đường đời, chỉ mong con thnh đạt  

 

Khi phải theo nng giấc, con chớ giận chớ phiền
Ta cần con gần bn, cảm thng v gip đỡ
Như con ngy xưa b, ta gip con vo đời

 

Cn đoạn đường ny thi, hy gip ta đi nốt
Hy chịu kh nng giấc,  bằng tnh thương dịu dng
Như ta vẫn gửi con  tnh thương yu v hạn
V nụ cười thương mến,  cho đến lc ra đi

 

Ta cn biết ni g
Ngoi tnh thương để lại

Gửi con,
Con yu dấu

 

Translated into Vietnamese by Quỳnh Chi