Giới thiệu Thư viện Đông Dương

  Touyoubunko ở Tokyo và những văn kiện Việt Nam

 

Thư viện Đông Dương - Toyobunko là thư viện và cơ quan nghiên cứu về Á Châu của Iwasaki Hisaya, giám đốc đời thứ 3 của công ty Mitsubishi thành lập năm 1917 sau khi mua lại từ George Ernest Morrison.
George Ernest Morrison là một phóng viên của tờ London Times. Trong thời gian làm việc ở Trung Quốc, ông đă thu thậpt được nhiều tài liệu về Trung Quốc. Sau khi mua lại tài sản văn hoá này,  Iwasaki Hisaya đă bổ sung thêm nhiều tài liệu Nhật Bản và các nước Á Châu khác và hiện nay trở thành một trong những thư viện có nhiều tài liệu Á Châu nhất thế giới.

    

Riêng tài liệu về Việt Nam cũng đă được thu thập và quản lư công phu nhiều tài liệu quư. Người viết, trong thời gian ở ABK có t́m được mục lục những tài liệu về VN như dưới đây. 

Trang b́a và giải thích về tại liệu Viện Nam

     

 

Mục lục tài liệu về VN có ở Toyobunko

              

    

 

Địa chỉ liên lạc của Toyobunko :
2-28-21 Honkomagome, Bunkyo-ku
Tokyo Japan 113-0021
Tel : 03-3942-0121
Web site : http://www.toyo-bunko.or.jp

 

Catalogue tiếng Anh về Thư viện Đông Dương

                                  

 

Cách đi đến Toyobunko :

Từ Komagome trên đường đi đến ABK, sau khi qua đường ......, rẽ phải khoảng 100 mét.
Từ Sugamo trên đường đi đến ABK, sau khi qua đường ......, rẽ trái khoảng 200 mét.
hoặc từ ABK, đi băng qua Bunkyo Green Cout, rẽ phải khoảng 50 mét.

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về : Viet : japan_ob@yahoo.com