H́nh ảnh Sài G̣n Tết Mậu Tư

(phần 3 - 2/2/2008)

Kỳ Nam - Exryu Việt Nam

 

DSC_0372-CuoivoanTet.jpg image by ERCT2
Cưới vợ ăn Tết

DSC_0385-BenhongnhathoDucBa.jpg image by ERCT2
Bên hông nhà thờ Đức Bà

DSC_0374-HanhphucngayXuan.jpg image by ERCT2
Hạnh phúc ngày Xuân

 

DSC_0388-Chovenduong.jpg image by ERCT2
Chợ ven đường

DSC_0389-Chovenduong.jpg image by ERCT2
Chợ ven đường

DSC_0390-DonxevequeanTet.jpg image by ERCT2
Đón xe về quê ăn Tết

DSC_0394-NgayTetmuahoa.jpg image by ERCT2
Ngày Tết mua hoa

 

DSC_0395-Danhchoquyong.jpg image by ERCT2
Dành cho quư ông

DSC_0398-DuonghoaNguyenHue.jpg image by ERCT2
Đường hoa Nguyễn Huệ

DSC_0402-Lachuoigoibanhtet.jpg image by ERCT2
Lá chuối gói bánh tét

DSC_0409-GiaohangbangDHL.jpg image by ERCT2
Giao hàng bằng DHL

 

DSC_0411-Duahautruyenthong.jpg image by ERCT2
Dưa hấu truyền thống

DSC_0412-Dukhachthichduaxiem.jpg image by ERCT2
Du khách thích dừa xiêm

DSC_8758-BenxeMienDong.jpg image by ERCT2
Bến xe Miền Đông

DSC_0381-Nguoidanbabanveso.jpg image by ERCT2
Người bán vận may