H́nh ảnh đón Tết Mậu Tư ở Sài G̣n - 2008

(phần 1 - 1/2/2008)

 

Kỳ Nam - Exryu Việt Nam

 

DSC_0218-ChohoaTet2008.jpg image by ERCT2

 

 

 DSC_0220-TaydonTetta.jpg image by ERCT2
Tây đón Tết Ta

DSC_0222-Chuot.jpg image by ERCT2
Chuột

 DSC_0228-DiaLanDaLat.jpg image by ERCT2
Dĩa Lan Đà Lạt

DSC_0238-Vuachoilan-Quanchoitra.jpg image by ERCT2
Vua chơi lan Quan chơi trà

  DSC_0239-GiacngudemXuan.jpg image by ERCT2
Giấc ngủ đêm Xuân

DSC_0241-Hoanaocungdep.jpg image by ERCT2
Hoa nào cũng đẹp

DSC_0249-Chamsochoa.jpg image by ERCT2
Chăm sóch chợ Hoa

  DSC_0251-Vangkhach.jpg image by ERCT2
Vắng khách

 

DSC_0255-MongngayXuan.jpg image by ERCT2
Mong ngày Xuân

DSC_0261-TraithanhLong.jpg image by ERCT2
Thanh Long vào mùa

DSC_0265-Diemtamsang.jpg image by ERCT2
Điểm tâm sáng

DSC_0267-DaovaQuatHaNoi.jpg image by ERCT2
Đào và Quất Hà Nội

 

DSC_0281-Hoahuongduong.jpg image by ERCT2
Hướng dương

DSC_0271-Banhmithitnuong.jpg image by ERCT2
Bánh mỳ thịt nướng

DSC_0277-CobaclaBacthangBan.jpg image by ERCT2
Cờ bạc

  DSC_0279-Hoadao.jpg image by ERCT2
Hoa đào

 

DSC_0269-HoadaoNhat-TanHaNoi.jpg image by ERCT2
Hoa đào Nhật Tân - Hà Nội

DSC_0283-ChucmungnamMauTy2008.jpg image by ERCT2
Chúc mừng năm Mậu Tư 2008

DSC_0284-UBNDTP.jpg image by ERCT2
Chợ hoa

DSC_0293-ChuotTAY.jpg image by ERCT2
Chuột Tây 

 

DSC_0287-ChuotTA.jpg image by ERCT2
Chuột Ta

DSC_0286-Vansunhuy.jpg image by ERCT2
Vạn sự như ư

DSC_0294-ChuotTaydonTetTa.jpg image by ERCT2
Chuột Tây đón Tết Ta

  DSC_0292-Chuotmickey.jpg image by ERCT2
Chuột Mickey

 

DSC_0289-DuongNguyenHue.jpg image by ERCT2
Đường Nguyễn Huệ

DSC_0295-DuongphovaoXuan.jpg image by ERCT2
Đường phố vào Xuân

DSC_0290-ChuanbiduonghoaNguyenHue.jpg image by ERCT2
Chuẩn bị đường hoa