H́nh ảnh Sài G̣n Tết Mậu Tư

(phần 4 - 2/2/2008 - 27 tháng chạp)

Kỳ Nam - Exryu Việt Nam

 

 

DSC_0439.jpg image by ERCT2
Chợ Bến Thành

DSC_0430-BanhmutchoBenThanh.jpg image by ERCT2
Chợ Bến Thành

DSC_0433-BanhTetbanhTo.jpg image by ERCT2
Chợ Bến Thành

DSC_0435-TaydisamTet.jpg image by ERCT2
Tây đi sắm Tết

 

 

DSC_0449-Quacuavietkieuveque.jpg image by ERCT2
Quà của VK về quê

DSC_0444-ThantaingayTet.jpg image by ERCT2
Thần tài ngày Tết

DSC_0415-Macsucmachon.jpg image by ERCT2
Mặc sức mà chọn

DSC_0447-Chomuavelenxe.jpg image by ERCT2
Chở mua về lên xe

 

 

DSC_0426-Coichungte.jpg image by ERCT2
Coi chừng té

DSC_0413-TruocchoBenThanh.jpg image by ERCT2
Trước chợ Bến Thành

DSC_0457-Chuanbiraxe.jpg image by ERCT2
Chuẩn bị ra xe

DSC_042-ChohoalangansanbayTSN.jpg image by ERCT2
Chợ hoa Lan gần Tân Sơn Nhất

 

 

DSC_0446-BenxeMienDongngayTet.jpg image by ERCT2
Bến xe miền Đông

DSC_0451-Doigiolenxe.jpg image by ERCT2
Đợi giờ lên xe về quê

DSC_8758-BenxeMienDong.jpg image by ERCT2
Bến xe miền Đông

DSC_0453-BenxemienDong.jpg image by ERCT2
Về quê ăn Tết