H́nh ảnh Sài G̣n Tết Mậu Tư

(phần 6 - 4/2/2008)

Kỳ Nam - Exryu Việt Nam

 

DSC_0461-BenhongchoBenThanh.jpg picture by ERCT2

 

Bên hông chợ Bến Thành

 

DSC_0463-TraicaymienNam.jpg picture by ERCT2

 

Trái cây miền Tây

 

DSC_0466-DichoHoa.jpg picture by ERCT2

 

Đi chợ hoa

 

DSC_0467-Doithemnonbaohiemchochac.jpg picture by ERCT2

 

Đội thêm "cái nồi điện" cho nó chắc ăn

 

DSC_0468-Lamduyen.jpg picture by ERCT2

 

Làm dáng mừng xuân

 

DSC_0469-Dukhachthamchohoa.jpg picture by ERCT2

 

Du khách thăm chợ hoa

 

DSC_0471-Bonsai.jpg picture by ERCT2

 

Bonsai Việt Nam

 

DSC_0473-Bonsai.jpg picture by ERCT2

 

 

 

DSC_0474-Bonsai.jpg picture by ERCT2

 

 

 

DSC_0478-ChonDaoHanoi.jpg picture by ERCT2

 

Chọn đào Hà Nội

 

DSC_0479-Muagiupchoem.jpg picture by ERCT2

 

Mua giúp cho em - Em chờ, em đợi

 

DSC_0482-Hoamai.jpg picture by ERCT2

 

Hoa Mai Sài Thành

 

DSC_0490-Bonsaimaivang.jpg picture by ERCT2

 

 

DSC_0493-Bonsai.jpg picture by ERCT2

 

Bonsai

 

DSC_0494-Maivang.jpg picture by ERCT2

 

Mai vàng sắp nở

 

DSC_0495-Maivang.jpg picture by ERCT2

 

Mai vàng đón xuân

 

DSC_0497-kiengquat.jpg picture by ERCT2

 

 

Kiểng quất

 

DSC_0500-Vanchuyen.jpg picture by ERCT2

 

Anh đưa em về "dinh"

 

DSC_0502-Kiengrong.jpg picture by ERCT2

 

Kiểng rồng miền Tây

 

DSC_0506-Chonkieng.jpg picture by ERCT2

 

Chọn lựa - phân vân

 

DSC_0510-Bonsai.jpg picture by ERCT2

 

Bonsai