Đây là trang favorites tư hon của ERCT rất tiện lợi khi dùng một máy PC khác vào Internet mà không nhớ địa chỉ những trang web Nhật - Việt cần thiết. Dĩ nhiên nội dung của trang này hoàn toàn là ư kiến cá nhân của người biên soạn. Rất mong nhận thêm chia sẻ của các anh chị. (japan_ob@yahoo.com

 

  Facebook  

 

Gơ tiếng Việt anywhere

Thời tiết Exryu

E-group Exryu

Giờ Exryu Toàn Cầu

Đánh máy tiếng Việt
Đổi Font Tiếng Việt

 

VOA RFA BBC NHK RFI Radio-Aus
bee.net Viet Studies VietSciences
SANKEI   BauXite VN

Diễn Đàn

 
  VN  
US Census Bureau Honkawa
Data Tribune
 WIKI - Việt WIKI - Anh WIKI - Nhật
SummitPost Tự điển
Anh-Việt
M & Tôi  Viện Việt Học 日本記念日
WikiMAPia Unicode Convertor    Tự điển
Nhật-Việt
Encarta

Translate
TV JAPAN   COOKPADロゴ