Trang Nhạc Ngày Lễ Cha - 2006

 


T́nh Cha - Trường Vũ   
Lời Cha ru  -  Thu Hiền  
T́nh Cha  -  Chế Linh   
Cha Yêu  -  Lam Trường   
Công Cha  - Quang Vinh   
Cha Yêu  - Lay Minh  
Vắng Cha  - Nguyễn Phi Hùng   
Cha Tôi  -  Quang Vinh   
Cha Tôi Ngày Ấy  -  Lư Hải   
Những Ô Cửa Màu Xanh  -  Nguyễn Phi Hùng 
Một Đời Cho Con  -  Nguyễn Phi Hùng  
Kỷ Niệm  -  Thái Thanh   
Ánh mắt của Cha - Lam Trường (mp3)
Nghĩ về Cha - Đàm Vĩnh Hưng (mp3)
T́nh Cha - Quang Linh (mp3)

Papa  -  Claude Barzotti (mp3 - nhạc Pháp)    
Oh mon papa  -  Tino Rossi (mp3 - nhạc Pháp)

Cho một người nằm xuống  -  Khánh Ly  
(tặng riêng đến hương hồn những người cha, người Việt cũng như người ngoại quốc, đă qua đời trong trận chiến Việt Nam)