Vài hàng từ ERCT

1. ExRyu Cuối Tuần (ERCT) là một Web site thân  hữu không vụ lợi, được thành lập và điều hành bởi một số cựu (Ex) du học sinh (Ryu) Việt Nam tại Nhật Bản trước 1975. 

2. Bản quyền (copyright), ư kiến, nội dung đăng trên trang ERCT là của tác giả bài viết, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Exryu hoặc ban biên tập ERCT.

3. ® "Khi phát hành lại thông tin từ trang web này cần phải có sự đồng ư của tác giả và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com "

Mong nhận được những ư kiến và thông tin của các bạn để làm cho Exryu Cuối Tuần được hoàn hảo hơn. Mọi liên lạc xin gởi về : Exryu Cuối Tuần   japan_ob@yahoo.com 

Ban Biên Tập