Cao Lănh những ngày gần Tết (2)

Vũ Mạnh Huỳnh

 

Chợ Hoa

 

Hoa mai vàng : 50 - 70 ngh́n VND một chậu (gần 4 USD)

 

Đủ loại cây bày bên lề đường

 

 

 

 

 

 

Cây mai to rất đắt tiền (?)

 

 

 

 

Cao  Lănh về đêm

Cổng vào khu chợ Tết Cao Lănh

 

Trang trí văn hóa quanh hồ Khổng Tử

 

 

Các cột vải cờ thư pháp và nón